Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu e-zwiedzanie kościoła


Zapytanie ofertowe na dostawę systemu e-zwiedzanie kościoła


Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji witraży:


Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski:


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: