Gazetka Gaude Mater (z łac. Raduj się, Matko) od początku swego istnienia odgrywa bardzo ważną rolę w życiu naszej parafii. Wydawana najczęściej jako miesięcznik, nie tylko informuje o bieżących i planowanych wydarzeniach dotyczących naszej wspólnoty parafialnej, ale pełni także funkcję formacyjną i ewangelizacyjną, stając się w ten sposób narzędziem duszpasterskim. Zawiera artykuły omawiające słowo Boże, pogłębiające wiarę, kształtujące postawy i życie duchowe swoich odbiorców. Podejmowane są w niej tematy przede wszystkim religijne, a także społeczne, patriotyczne i kulturalne. Gazetka przedstawia wydarzenia z życia naszej parafii, Kościoła w Polsce i w diecezji, wywiady z gośćmi, rozważania, artykuły dla rodziców i młodzieży, opowiadania dla dzieci, prezentuje żywoty świętych, teksty poetyckie, zachęca do czytania pogłębiających wiarę książek i oglądania wartościowych filmów, zapowiada wydarzenia religijne na najbliższy miesiąc w formie kalendarium. Pełni także funkcję integrującą społeczność parafii Łańcut Fara, bo tworzona jest dla tej wspólnoty i jej spraw. Jej odbiorcy czują swoją odrębność i integrują się wokół przedsięwzięć podejmowanych specjalnie dla nich, poprzez zamieszczane w niej zapowiedzi parafialnych wydarzeń oraz relacje i zdjęcia z uroczystości dotyczących konkretnych ludzi, którzy tę parafię tworzą. Jest świadectwem parafialnego życia i dokumentem życia Kościoła.

Nasza Gaude Mater tworzona jest z pasją, dobrą wolą, rzetelnością, starannością i dbałością o estetykę. Bardzo cenne jest zaangażowanie ludzi, którzy stanowią jej skład redakcyjny, piszą do niej artykuły, wnoszą propozycje tematyczne. Są to osoby, które chcą dzielić się Bożą obecnością w żywym Kościele Jezusa i głosić chwałę Matki Najświętszej, przyczyniając się w ten sposób do budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w tworzenie gazetki parafialnej „Gaude Mater”, poszerzyć grono autorów tekstów, serdecznie zapraszamy do współpracy. Prosimy o pisanie tekstów w formie rozważań, opracowań, wierszy, przemyśleń i przesyłanie ich na adres: xdszylar@gmail.com

Prosimy także o modlitwę w intencji tego dzieła. Jednocześnie wyrażamy wdzięczność za dotychczasowe ciepłe przyjmowanie naszego miesięcznika. Bóg zapłać!

Go to Top