SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Sakrament CHRZTU ŚWIĘTEGO jest udzielany w każdą: II i IV NIEDZIELĘ miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 13.00.

Każdy inny termin jest możliwy tylko w wyjątkowych przypadkach, z ważnych przyczyn i za zgodą Księdza Proboszcza.

Rodzice osobiście zgłaszają się do Kancelarii najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem chrztu.

Wymagane dokumenty:

– Akt urodzenia dziecka – oryginał
– Zaświadczenie o sakramentalnym związku małżeńskim – dokument kościelny

W przypadkach, gdy rodzice dziecka mieszkają poza parafią chrztu, należy przedstawić w kancelarii parafialnej, pisemną zgodę Księdza Proboszcza na chrzest poza parafią zamieszkania.

Rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w katechezie chrzcielnej w czwartek poprzedzający Chrzest – po Mszy świętej wieczornej w Domu Katechetycznym.

Rodzice dziecka i chrzestni powinni pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty.

 KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM?

Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.

CHRZESTNYM NIE MOŻE WIĘC BYĆ KAŻDY.

Kościół stawia osobom, które maja być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania. Chrzestnym może być ten, kto:

  1. jest katolikiem;
  2. ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
  3. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania;
  4. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  5. prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;
  6. prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
  7. nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.

Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego”), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności. Musi przecież, wraz z rodzicami dziecka, wyznać wiarę, w której dziecko ma być ochrzczone, i wyrzec się wszelkiego zła!

Ma być to osoba, która żyje życiem prawdziwie chrześcijańskim: wierząca, praktykująca, uczestnicząca czynnie w życiu wspólnoty parafialnej.

Zadaniem chrzestnego jest bowiem wspomaganie rozwoju jego wiary. A zatem kryterium wyboru nie może być w żadnym wypadku stan posiadania majątkowego.

Aby uzyskać zaświadczenie, w celu bycia chrzestnym, należy zgłosić się OSOBIŚCIE do kancelarii parafialnej, w celu uzyskania stosownego zaświadczenia.