SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).

Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Niekiedy warto uczynić to nawet rok wcześniej. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem na spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej. (Wszystkie te spawy załatwiamy w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania)

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:

  • Dowód osobisty
  • Świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej;
  • Świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (ważne 6 miesiące);
  • Świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu;
  • Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający brak przeszkód do zawarcia ślubu konkordatowego lub dokument
    z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego;
  • Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  • Zaświadczenie odbycia nauk przedślubnych.

Katecheza: III niedziela miesiąca o godz. 14.00 w Domu Katechetycznym.

W sprawach związanych z katechezą przedmałżeńską
kontakt: Beata Boho tel. 609 515 489