PROBOSZCZ

Pochodzi z parafii Rzeczyca Długa. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 16.05.1991 r. w Przemyślu.  Dotychczasowa droga kapłańska: w parafii Szówsko- Najświętszego Serca Pana Jezusa (1991- 1994), Przemyśl- Miłosierdzia Bożego (1994- 2000), Przemyśl- Wyższe Seminarium Duchowne (2000- 2003), Rektorat w Tapinie- Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (2003- 2006), Sietesz- św. Antoniego Padewskiego (2006- 2020). 29 sierpnia 2020 r. został mianowany przez Metropolitę Przemyskiego na proboszcza parafii Łańcut – Fara pw. Św. Stanisława Bpa.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
 • Rycerze Kolumba
 • Róże Żywego Różańca
 • Bractwo Szkaplerza Świętego
 • Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Przygotowanie do bierzmowania klasy VIII
 • Apostolat Modlitwy za Kapłanów

REZYDENT – SENIOR

PRAŁAT JEGO ŚWIĘTOBLIWOŚCI

HONOROWY OBYWATEL MIASTA ŁAŃCUTA

17 225 28 74

Pochodzi z parafii Iwonicz. Święcenia kapłańskie – 18 czerwca 1961 roku. W latach 1984 – 2010 proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Założyciel i opiekun duchowy Towarzystwa Świętego Brata Alberta.

REZYDENT

17 249 15 14

Pochodzi z parafii Krosno-Fara. Święcenia kapłańskie – 24 czerwca 1984 roku.

W parafii Łańcut – Fara posługuje od 2012 roku.

W parafii prowadzi:

Grupę Modlitewnę, Wspólnotę Kręgu Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, Koło Przyjaciół Radia Maryja.

REZYDENT

17*249 15 18

Pochodzi z parafii Ujezna.

W parafii prowadzi wspólnoty

 • Trzy Kręgi Domowego Kościoła
WIKARIUSZ

KATECHETA: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
NIEPUBLICZNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

17 249 15 13

Pochodzi z parafii pw. Św. Wawrzyńca w Radymnie. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 19.05.2002 r. w Przemyślu. Dotychczasowa droga kapłańska: w Baligrodzie – Niepokalanego Poczęcia NMP (2002-2004), Babice – Św. Trójcy (2004-2007), Przemyśl – Św. Brata Alberta (2007-2008), Przemyśl – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej Radio FARA (2007-2016), Izdebki – Zwiastowania Pańskiego (2016-2020). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2020 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Koło Przyjaciół Misji
 • Krąg Domowego Kościoła
 • Redakcja „Gaude Mater”
WIKARIUSZ KATECHETA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1

17 249 15 16

Pochodzi z parafii Giedlarowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 roku. Dotychczasowa droga kapłańska: Rybotycze (2006-2010), Przemyśl – Świętej Trójcy (2010-2015), Rymanów Zdrój (2015-2020). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2020 roku.

Na terenie parafii:

 • Chór Łańcuckiej Fary
 • Przygotowanie do bierzmowania kl. VII
 • Ruch Światło-Życie Oaza Młodzieżowa

WIKARIUSZ

 

KATECHETA W SP NR 2,  II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

17 249 15 15

Pochodzi z parafii Leżajsk Fara. Święcenia kapłańskie przyjął w 2014 roku. Dotychczasowa droga kapłańska: Laszki – Św. Szczepana (2014-2016), Krosno – Świętej Trójcy (2016-2020) W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2020 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Odnowa w Duchu Świętym
 • Ruch Światło-Życie Oaza Dzieci Bożych
 • Przygotowanie do I Komunii
WIKARIUSZ

KATECHETA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3

17 249 15 19

Pochodzi z parafii Hyżne. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2019 roku. Dotychczas był  wikariuszem w parafii Dukla – Fara (2019-2020). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2020 roku.

W parafii:

 • Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza (ministranci i lektorzy)
 • Przygotowanie do bierzmowania klasy VI
 • Perełki
 • Opiekun grupy AA i Al Anon