W dniach od 2 do 4 marca odbyły się rekolekcje szkolne wielkopostne, które przez dwa dni odbywały się w kościele farnym. Rekolekcjom przewodniczył i poprowadził je  ks. dr  Marek Grygiel z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Obecnie Dyrektor Konwiktu dla Księży przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ks. Marek wprowadził nas w rekolekcje, poprzez ukazanie ich istoty i konieczności. Każdy z nas , bez wyjątku potrzebuje nawrócenia, którego nie należy odkładać na dalsze lata swojego życia. Ukazał również bardzo konkretne i rzeczowo czym jest grzech. Zwrócił szczególną uwagę na nieskończoność Miłosierdzia Bożego. Modlił się razem z nami w czasie adoracji przed Najświętszym Sakramentem oraz w czasie Drogi Krzyżowej. Przygotował nas do sakramentu pokuty i pojednania i odprawił uroczystą Eucharystię, kończące rekolekcje w parafii św. Michała. Dziękujemy bardzo serdecznie Księdzu Rekolekcjoniście, naszym katechetom, nauczycielom, którzy razem z nami przeżywali ten niezwykły czas- przybliżenia do Pana Boga.