W sobotę 8 lutego 2014 roku, w Parafii Farnej w Łańcucie odbyła się Uroczystość przyjęcia kolejnych kandydatów do Zakonu Rycerzy Kolumba. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., której przewodniczył Dziekan Dekanatu Łańcut i Archiprezbiter Łańcucki, a jednocześnie Kapelan Rycerzy Kolumba, Ks. Prałat Tadeusz Kocór. Przyjęcie nowych Rycerzy przeprowadził Zespół Inicjacyjny Rady 15268 w Rzeszowie, w składzie: Lucjan Kosturek, Zdzisław Banat, Piotr Wisz, Jerzy Wawrzkowicz, Zbigniew Marcinkiewicz, Tomasz Kloc i Józef Bąk. Ponieważ ilość Rycerzy z Łańcuta i okolic osiągnęła wymaganą liczbę, Delegat Rejonowy Brat Tomasz Wawrzkowicz zainicjował utworzenie Nowej Rady Lokalnej Rycerzy Kolumba przy Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie.

Jest to pierwsza Rada Rycerzy Kolumba w Archidiecezji Przemyskiej. Wielkim Rycerzem Rady wybrano Brata Andrzeja Piechowskiego. Kapelanem Rady jest Czcigodny Ks. Prałat Tadeusz Kocór. Szczególnym gościem na sobotnich Uroczystościach był Sekretarz Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, Zacny Brat Andrzej Anasiak, który w słowie do Braci z Łańcuta przekazał pozdrowienia od Delegata Stanowego, Zacnego Brata Krzysztofa Orzechowskiego oraz podzielił się bogatymi doświadczeniami, cennymi w działalności Rycerskiej. Dziękujemy Ks. Proboszczowi za gościnę i życzymy Braciom Rycerzom z Łańcuta podejmowania wielu szczytnych działań Rycerskich. Pozdrawiam Bratersko. Vivat Jesus! [Tomasz Wawrzkowicz, Delegat Rejonowy Zakonu Rycerzy Kolumba. Foto: Brat Jerzy Wawrzkowicz, Kanclerz Rady 15268 w Rzeszowie]