W dniach od 21 do 25 marca przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. Marek Studencki, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej i wykładowca pedagogiki. Rekolekcjonista przez kolejne dni prowadził nas szlakiem Bożego Słowa. Przypominał, że jak uczniowie Chrystusa musimy być gotowi „tracić swoje życie”, szukając w życiu tego, co jest prawdziwą wartością.

Odwołując się do osobistego świadectwa przypomniał, że wiara to jest doświadczenie realnej obecności Chrystusa. „Czy Ty spotkałeś już w swoim życiu Chrystusa?” – pytał uczestników rekolekcji. W ostatnim dniu duchowych ćwiczeń, w Uroczystość Zwiastowania NMP, pokazał Maryję jako wzór zawierzenia swojego życia Bogu. „Nie bójcie się oddać swojego życia Maryi. Odkryjcie w różańcu szkołę prawdziwej wiary” – mówił ks. Marek. W tym dniu wielu spośród naszych parafian podjęło dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas swojego pobytu w Łańcucie ksiądz Marek poprowadził także rekolekcje dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz wygłosił dwie konferencje dla rodziców. [xmk}