Nasze miasto ma już swój własny hejnał. Jest nim utwór skomponowany przez Jana Szydłę, naszego parafialnego organistę a zarazem dyrektora miejscowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Jego wykonania podjęło się trzech trębaczy pod kierunkiem Józefa Nawojskiego. Hejnał trwa nieco ponad minutę. Zawiera znane mieszkańcom Łańcuta utwory. Pierwszym jest marsz X Pułku Strzelców Konnych, który jest w mieście bardzo cenioną kompozycją. Drugi motyw dotyczy utworu nieznanego autora, który grała orkiestra Potockiego podczas każdej niedzielnej mszy i uroczystości, w której brał on udział. Ostatni motyw zaczerpnięto ze starodawnej pieśni maryjnej z XVIII wieku o Matce Bożej Łańcuckiej. Po raz pierwszy zabrzmiał z wieży kościelnej 14 sierpnia. Docelowo hejnał będzie rozbrzmiewał po zakończeniu bicia dzwonów wzywających do modlitwy „Anioł Pański”.