Mszą Wigilii Paschalnej rozpoczynamy świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa. Jego przejście ze śmierci do życia dla naszego zbawienia to najważniejsze wydarzenie w historii świata. Zostaliśmy odkupieni Krwią Chrystusa i możemy cieszyć się na nowo wolnością Dzieci Bożych. Poprzez chrzest, do którego bardzo mocno nawiązuje Liturgia Paschalna, jesteśmy zanurzeni w wodach odkupienia i przyoblekamy się w Nowego Człowieka.

31 marca o wielkich łaskach, jakie niesie ze sobą chrzest i o płynących z niego zobowiązaniach, przypomniał wiernym zebranym w naszym kościele ks. Zbigniew Malec.

Homilia ks. Zbigniewa Malca: