Duszpasterze

PROBOSZCZ

DZIEKAN DEKANATU ŁAŃCUT I

ARCHIPREZBITER ŁAŃCUCKI

Ks. dr Tadeusz Kocór – w dniu 21.06.2010 został desygnowany przez Metropolitę Przemyskiego na proboszcza parafii Łańcut – Fara pw. Św. Stanisława Bpa. Następnie został dziekanem dekanatu Łańcut I i archiprezbiterem łańcuckim

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
 • Rycerze Kolumba
 • Róże Żywego Różańca
 • Bractwo Szkaplerza Świętego
 • Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

REZYDENT – SENIOR

PRAŁAT JEGO ŚWIĘTOBLIWOŚCI

HONOROWY OBYWATEL MIASTA ŁAŃCUTA

17 225 28 74

Pochodzi z parafii Iwonicz. Święcenia kapłańskie – 18 czerwca 1961 roku. W latach 1984 – 2010 proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Założyciel i opiekun duchowy Towarzystwa Świętego Brata Alberta.

REZYDENT

17*249 15 14

Pochodzi z parafii Krosno-Fara. Święcenia kapłańskie – 24 czerwca 1984 roku.

W parafii Łańcut – Fara posługuje od 2012 roku.

W parafii prowadzi:

Grupę Modlitewnę, Wspólnotę Kręgu Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, Koło Przyjaciół Radia Maryja.

REZYDENT

17*249 15 13

Pochodzi z parafii Ujezna.

W parafii prowadzi wspólnoty

 • Trzy Kręgi Domowego Kościoła

WIKARIUSZ

KATECHETA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

17*249 15 19

Pochodzi z parafii Majdan Sieniawski. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2006 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz w parafii: Orzechówka (2006 – 2010), Przeworsku – Farze (2010 – 2015) . W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Przygotowanie do I Komunii świętej
 • Krąg Rodzin
 • Grupa misyjna
 • Opieka duchowa nad parafialnym chórem.

REZYDENT / KAPELAN CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE

Nr komórki szpitalnej 513 175 326

Pochodzi z parafii Tryńcza. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2010 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz: w Rokietnicy (2010 – 2012), w Dubiecku (2012 – 2015). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku. Z dniem 25 kwietnia 2020 roku wyłącznie kapelan Centrum Medycznego w Łańcucie.

Na terenie parafii:

 • Kapelan Centrum Medycznego w Łańcucie od 1 września 2018 roku
 • Katecheta w Klinicznym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Medycznym w Łańcucie

WIKARIUSZ

KATECHETA W I i II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

17*249 15 16

Pochodzi z parafii Wola Zarczycka. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2013 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz w Wacławicach (2013 – 2015). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Odnowa w Duchu Świętym
 • KSM
 • Przygotowanie do bierzmowania klasy VI i VII
 • Gazetka Parafialna Gaude Mater
 • Przewodnik Pieszej Pielgrzymki z Łańcuta na Jasną Górę
 • Duszpasterz Nauczycieli i Wychoowawców

WIKARIUSZ

KATECHETA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 ORAZ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM.

664 926 784

Pochodzi z parafii Futoma. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja w 2008 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: w parafii Izdebki (2008 – 2012), w Czarnej k. Ustrzyk Dolnych (2012 – 2014), Przeworsk Gorliczyna (2014 – 2019). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2019 roku.

W parafii:

 • Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza (ministranci i lektorzy)
 • Oaza młodzieżowa
 • Oaza Dzieci Bożych
 • Krąg Rodzin Domowego Kościoła
 • Perełki
 • Apostolstwo modlitwy za kapłanów
 • Opiekun grupy AA i Al Anon