Duszpasterze i katecheci

dsc07481PROBOSZCZ

DZIEKAN DEKANATU ŁAŃCUT I

ARCHIPREZBITER ŁAŃCUCKI

Ks. dr Tadeusz Kocór – w dniu 21.06.2010 Ks. Tadeusz został desygnowany Przez Metropolitę Przemyskiego na proboszcza parafii Łańcut – Fara pw. Św. Stanisława Bpa. Następnie został dziekanem dekanatu Łańcut I i archiprezbiterem łańcuckim

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
 • Rycerze Kolumba
 • Róże Żywego Różańca
 • Bractwo Szkaplerza Świetego
 • Straz Honorowa Najświetszego Serca Pana Jezusa
 • Apostolstwo modlitwy za kapłanów

KenarREZYDENT – SENIOR

PRAŁAT JEGO ŚWIĘTOBLIWOŚCI

HONOROWY OBYWATEL MIASTA ŁAŃCUTA

17 225 28 74

Pochodzi z parafii Iwonicz. Święcenia kapłańskie -18 czerwca 1961 roku. 1984 – 2010 Proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Założyciel i opiekun duchowy Towarzystwa Świętego Brata Alberta.

Jan CzęczekREZYDENT

17*249 15 14

Pochodzi z parafii Krosno-Fara. Święcenia kapłańskie – 24 czerwca 1984 roku.

W parafii Łańcut – Fara posługuje od 2012 roku.

W parafii prowadzi:

Grupę Modlitewnę, Wspólnotę Kręgu Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, Koło Przyjaciół Radia Maryja.

REZYDENT

17*249 15 13

Pochodzi z parafii Ujezna.

W parafii prowadzi wspólnoty

 • Trzy Kręgi Domowego Kościoła

SieradzkiWIKARIUSZ

KATECHETA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

17*249 15 19

Pochodzi z parafii Majdan Sieniawski. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2006 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz w parafii: Orzechówka (2006 – 2010), Przeworsku – Farze (2010 – 2015) . W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Przygotowanie do I Komunii świętej
 • Krąg Rodzin
 • Grupa misyjna
 • Opieka duchowa nad parafialnym chórem.

KAPELAN CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE / WIKARIUSZ

17*249 15 13; nr komórki szpitalnej 513 175 326

Pochodzi z parafii Tryńcza. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2010 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz: w Rokietnicy (2010 – 2012), w Dubiecku (2012 – 2015). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty

 • Grupa biblijna
 • Strona internetowa parafii
 • Katecheta w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie

Na terenie parafii:

 • Kapelan Centrum Medycznego w Łańcucie od 1 września 2019 roku
 • Katecheta w Klinicznym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Medycznym w Łańcucie

Wiktor FlorekWIKARIUSZ

KATECHETA W I i II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

17*249 15 16

Pochodzi z parafii Wola Zarczycka. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2013 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz w Wacławicach (2013 – 2015). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Odnowa w Duchu świętym
 • KSM
 • Przygotowanie klas II gimnazjum do bierzmowania
 • Gazetka Parafialna Gaude Mater

WIKARIUSZ

KATECHETA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 ORAZ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM.

17*249 15 18

Pochodzi z parafii Humniska. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: w parafii Kosina (1999- 2001), w Ustrzykach Dolnych (…) , Szówsku (…). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 2016 roku.

W parafii:

 • Katecheta w Zespole Szkół nr 3 w Łańcucie
 • Dekanalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza
 • Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza (grupa młodsza i starsza)
 • Perełki
 • Katecheza przedślubna (poradnia dekanalna)
 • Duszpasterz w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym