Duszpasterze i katecheci

dsc07481PROBOSZCZ

DZIEKAN DEKANATU ŁAŃCUT I

ARCHIPREZBITER ŁAŃCUCKI

Urodzony 1 listopada 1957 roku, pochodzi z parafii Lecka. Święcenia kapłańskie – 20 czerwca 1982 roku. Dotychczasowa posługa duszpasterska: 1982-84 – parafia Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie; 1984-1986 – Parafia Farna w Łańcucie; 1986-88 – parafia katedralna w Przemyślu; 1988 – 1992 – studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu katechetyki; 1992-1993 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Przemyślu – Błonie; 1993 – 2000 praca w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, diecezjalny wizytator nauki religii, wykładowca katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym i w Kolegium Teologiczno – Katechetycznym w Przemyślu. W roku 2000 został dyrektorem Wydziału Nauki Katolickiej. Proboszcz parafii p.w. Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika od 22 sierpnia 2010 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
 • Rycerze Kolumba
 • Róże Żywego Różańca
 • Bractwo Szkaplerza Świetego
 • Straz Honorowa Najświetszego Serca Pana Jezusa
 • Apostolstwo modlitwy za kapłanów
KenarREZYDENT – SENIOR

PRAŁAT JEGO ŚWIĘTOBLIWOŚCI

HONOROWY OBYWATEL MIASTA ŁAŃCUTA

17 225 28 74

Urodzony 25 kwietnia 1937 roku, pochodzi z parafii Iwonicz. Święcenia kapłańskie -18 czerwca 1961 roku. 1984 – 2010 Proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Założyciel i opiekun duchowy Towarzystwa Świętego Brata Alberta.

Jan CzęczekREZYDENT

17*249 15 14

Urodzony w 1959 roku, pochodzi z parafii Krosno-Fara. Święcenia kapłańskie – 24 czerwca 1984 roku.

W parafii Łańcut – Fara posługuje od 2012 roku.

W parafii prowadzi:

Grupę Modlitewnę, Wspólnotę Kręgu Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, Koło Przyjaciół Radia Maryja.

REZYDENT

KATECHETA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

17*249 15 13

Pochodzi z parafii Krościenko Wyżne. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1997 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz w Blażowej (1997-2000), w Szówsku (2000 – 2003), w Nowej Sarzynie (2003 – 2006), w Przemyślu – Katedrze (2006 – 2010), w Sanoku – Farze (2010 – 2015) . W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty

 • Trzy Kręgi Domowego Kościoła
 • Katecheza Przedmałżeńska
SieradzkiWIKARIUSZ

KATECHETA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

17*249 15 19

Pochodzi z parafii Majdan Sieniawski. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2006 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz w parafii: Orzechówka (2006 – 2010), Przeworsku – Farze (2010 – 2015) . W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Przygotowanie do I Komunii świętej
 • Krąg Rodzin
 • Grupa misyjna
 • Opieka duchowa nad parafialnym chórem.
WIKARIUSZ

KATECHETA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3

17*249 15 13

Pochodzi z parafii Tryńcza. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2010 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz: w Rokietnicy (2010 – 2012), w Dubiecku (2012 – 2015). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty

 • Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci młodsi, starsi, lektorzy; Duszpasterz Dekanalny)
 • strona internetowa parafii
 • katecheza prześlubna (poradnia dekanalna)
 • Lectio Divina
 • Perełki
Wiktor FlorekWIKARIUSZ

KATECHETA W I i II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

17*249 15 16

Pochodzi z parafii Wola Zarczycka. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2013 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz w Wacławicach (2013 – 2015). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Odnowa w Duchu świętym
 • KSM
 • Przygotowanie klas II gimnazjum do bierzmowania
 • Gazetka Parafialna Gaude Mater

WIKARIUSZ

KATECHETA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 ORAZ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM.

17*249 15 18

Pochodzi z parafii Dukla Fara. Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: w parafii Bircza (2007- 2009), w Pruchniku (2009-2012) i Dynowie (2012-2013). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 2013 roku.

W parafii:

 • Odnowa w Duchu Świętym
 • Nabożeństwa z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie
 • Moderator jednego kręgu Oazy Rodzin
 • Duszpasterz w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym