Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).

Sakrament CHRZTU ŚWIĘTEGO jest udzielany w każdą: II i IV NIEDZIELĘ m-ca podczas Mszy Św. o godz. 1300.
Rodzice osobiście zgłaszają się do Kancelarii najpóźniej na dwa tygodnie przed niedzielą chrztu.

Wymagane dokumenty:

Akt urodzenia dziecka – oryginał.

Rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w katechezie chrzcielnej w czwartek poprzedzający Chrzest – po Mszy Św. wieczornej w Domu Katechetycznym. Rodzice dziecka i chrzestni powinni pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty. Rodzice chrzestni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie pobrane ze swojej parafii , że są wierzący i praktykujący.

Rodzicem chrzestnym może być każdy, kto:

  • Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania;
  • Przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia – chrzest, bierzmowanie;
  • Eucharystię – oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;
  • Należy do kościoła Katolickiego i prawo kościelne nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego;
  • Żyje w związku sakramentalnym.