Pielgrzymka 2020

Bracia i Siostry! Drodzy Pielgrzymi!

 1. Wszyscy niecierpliwie czekamy na wyjście naszej pielgrzymki ku Jasnej Górze. Trwająca epidemia stanowi wielkie wyzwanie i zagrożenie dla całego naszego społeczeństwa, dlatego podejmując decyzję o organizacji pielgrzymki musimy kierować się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo pątników, naszych gospodarzy, a także wszystkich, których spotykamy na naszej drodze, jak również dostosować się do obowiązujących obostrzeń sanitarnych, wynikających z zagrożenia epidemiologicznego. 

 1. Zgodnie ze stanem prawnym na początek czerwca br. pielgrzymka zostanie zorganizowana w formie sztafety. Każda grupa będzie pielgrzymować dwa dni, bez noclegów.

 1. Grupa św. Urszuli na pierwszy dzień pielgrzymowania wyruszy z Łańcuta 6 lipca br. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 7.30. Zakończenie w Mrowli ok. godz. 18.00. W tym dniu pielgrzymi mogą powrócić do domu własnym środkiem transportu lub zapisać się na autobus (cena 10 zł).

 1. Drugi dzień pielgrzymowania będzie miał miejsce 14 lipca br.

– godz.2. 45 wyjazd do Niegowej (zbiórka na Dworcu PKS)

– godz. 8. 00 wyjście grupy

– godz. 10. 00 Msza Św. w Gorzkowie

– godz. 18. 00 dojście do Olsztyna i wyjazd na Jasną Górę

– godz. 21. 00 uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim

– godz. 22. 30 wyjazd do Łańcuta

– godz. 4. 00 przyjazd do Łańcuta

 1. Koszt autobusu na 14 lipca wynosi 60 zł.

 2. W grupie może pielgrzymować tylko 120 osób! Zapisy będą prowadzone w dniach 16 – 30 czerwca br. osobiście w kancelarii parafialnej przy łańcuckiej Farze w godz. 8.00 – 10.00 i 16.00 – 17.30 lub telefonicznie: 17 225 28 73.

 3. W czasie zapisów pątnik winien wyraźnie zaznaczyć, w którym dniu będzie pielgrzymował. Istnieje możliwość pielgrzymowania w obydwu dniach.

 4. Do grupy pielgrzymkowej nie może dołączyć się nikt, kto wcześniej nie zapisał się na listę.

 5. Koszt uczestnictwa w pielgrzymce wynosi 20 zł (koszty organizacyjne: np. obecność na trasie sanitarki, identyfikator), niezależnie czy idzie się jeden, czy dwa dni.

 6. Dnia 5 lipca w godz. 18.00 – 20. 00 będzie czynna recepcja przy budynku Caritas za plebanią (ul. Farna 22).

 7. W dniu 5 lipca każdy pielgrzym podpisze oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania w trakcie pielgrzymki aktualnych /w momencie zapisu/ obowiązujących reżimów epidemicznych i oświadczy, że w razie ich naruszenia ponosi odpowiedzialność prawną.

 8. W pielgrzymce mogą brać udział tylko osoby zdrowe, nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych. Przed wyjściem każdy pielgrzym będzie miał mierzoną temperaturę.

 9. Uczestnicy pielgrzymki powinni pamiętać o wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi postępowania podczas epidemii: obowiązkiem częstego mycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji osuszonych dłoni, zachowaniem dystansu społecznego pomiędzy ludźmi (rekomendowane są 2 metry), unikania dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 10. Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. 

 11. Należy liczyć się z tym, że w każdej chwili, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, przepisy sanitarne mogą zostać zmienione, włącznie z odwołaniem pielgrzymki.

 

 

Założenia pielgrzymowania duchowego

 1. Wszystkich pielgrzymów, jak i pielgrzymów duchowych, zapraszamy każdego dnia od 7 do 13 lipca na godzinę 17. 00 na wspólną modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, nowennę i Mszę św. z konferencją. Tym, którzy nie będą mogli uczestniczyć w codziennych spotkaniach osobiście, przypominamy, że na stronie internetowej parafii farnej dostępna jest stale transmisja online: http://lancut.przemyska.pl/transmisja/

 2. Zapraszamy do przesyłania na adres e-mail: wiktor.florek@wp.pl modlitewnych intencji, które będą odczytywane w trakcie każdej Mszy Świętej podczas pielgrzymki w lipcu. Intencje można będzie składać również w kościele farnym w Łańcucie do podpisanej skrzynki „Intencje – Pielgrzymka”.

 3. Każdy pielgrzym i osoba, która nie weźmie udziału w pielgrzymce, będzie miała możliwość bezpłatnie odebrać znaczek i identyfikator pielgrzymki 2020.

Przewodnik grupy św. Urszuli

Ks. Wiktor Florek

15 czerwca 2020|