Oaza 2020 z parafii Łańcut Fara w Lipniku

Zapraszamy dzieci i młodzież z naszej parafii na rekolekcje oazowe w skróconej formie. „Oaza 2020 z parafii Łańcut Fara w Lipniku” odbędzie się w dwóch terminach:

  • dla dzieci po klasie III, IV i V Szkoły Podstawowej od 2 do 6 lipca,
  • dla dzieci i młodzieży po klasie VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej od 23 do 27 lipca.

W planie dnia m.in.: Eucharystia, modlitwa, szkoła liturgii, spotkania w grupach, namiot spotkania, śpiew, czas wolny i zabawy.

Rekolekcje będą odbywać się w Domu Formacyjno-Szkoleniowym w Lipniku (więcej informacji o ośrodku można znaleźć tutaj).

Koszt uczestnictwa: 250 zł.

Zgłoszenia u ks. Romana i s. Hilarii.

Ze względu na panujące warunki, chcąc zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, wymagamy przestrzegania poniższych zasad:

Uczestnicy wypoczynku:

  1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną – oświadczenie podpisujemy na recepcji na rekolekcjach.
  2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku – oświadczenie podpisujemy na recepcji na rekolekcjach.
  3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

  1. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
  2. Osoby odprowadzające dziecko na rekolekcje są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
  3. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest poinformowanie podczas zapisów oraz dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku (opinie lekarską przywozimy na turnus i składamy na recepcji).
  4. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
  5. Zakaz odwiedzin uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).

 

13 czerwca 2020|