Poświęcenie ołtarza św. Jana Pawła II

Jan Paweł II jest osobą, która zmieniła oblicze świata, ale też odcisnęła piętno na tych, którzy go na drodze swojego życia spotykali. Swoimi przemówieniami, listami, pielgrzymkami, a przede wszystkim zwykłym, codziennym życiem pokazywał nam Boga i jego miłość. Przypadająca w 2020 roku 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły stała się doskonałą okazją do tego, by przypomnieć jego nauczanie i upamiętnić wyjątkowego Świętego polskiej ziemi.

W poniedziałek, 18 maja, w naszym kościele został poświęcony ołtarz ku czci św. Jana Pawła II. Mszy Świętej o godzinie 18.00 przewodniczył proboszcz parafii – ks. Tadeusz Kocór. W homilii skierowanej do wiernych przypomniał, że Jan Paweł II był świadkiem Chrystusa, który na co dzień żył Ewangelią i pokazywał nam, że modlitwa powinna owocować w trzech wymiarach: „posłuszeństwa Bogu, wrażliwości na człowieka i trosce o człowieka”. Kaznodzieja przywołał także słowa kard. Ratzingera, który mówił o swoim poprzedniku: „On nas budził. Budził z wiary zmęczonej, do wiary żywej, świeżej, entuzjastycznej”.

Po liturgii eucharystycznej wierni odśpiewali uroczyste „Te Deum”, będące dziękczynieniem za życie i świętość Papieża Polaka, po którym nastąpiło poświęcenie ołtarza św. Jana Pawła II i modlitwa zawierzenia Świętemu. Uroczystość podsumowało słowo inicjatora i twórcy ołtarza – p. Wrzesława Żurawskiego, który przybliżył zebranym etapy jego powstawania. Na zakończenie wierni zostali pobłogosławieni relikwiami krwi św. Jana Pawła II, podarowanymi parafii przez kard. Stanisława Dziwisza.

Od niedzieli w naszym kościele można oglądać wystawę zdjęć z pontyfikatu, pogrzebu i beatyfikacji św. Jana Pawła II, autorstwa Adama Bujaka. Wystawa została wypożyczona przez Muzeum-Zamek w Łańcucie, które z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka przygotowało również film promujący jego nauczanie.

 

Homilia:

 

Poświęcenie ołtarza:

 

Słowo Wrzesława Żurawskiego:

19 maja 2020|