Materiały dla kandydatów do bierzmowania

Zapraszamy Was do zapoznania się z:

 

Waszym zadaniem jest napisanie streszczenia dwóch tekstów – homilii św. Jana Pawła II oraz (do wyboru) listu Episkopatu Polski lub listu Benedykta XVI. Każde z tych streszczeń ma mieć 2,5 strony A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy: wąskie). Pod streszczeniem wypiszcie 10 najważniejszych myśli danego tekstu.

Termin oddania prac: 2 czerwca 2020 roku. Prześlijcie je na adres e-mail: wiktor.florek@wp.pl

W wolnym czasie warto zajrzeć na portale:

19 maja 2020|