Ku czci św. Stanisława

8 maja w liturgii Kościoła katolickiego wspominamy św. Stanisława, biskupa i męczennika. Jest on jednym z głównych patronów Polski, a jego opiece od 1630 roku poleca się także nasza parafia.

W piątek, w dniu odpustu parafialnego, homilie w naszym kościele głosił ks. Augustyn Pawiński, emerytowany proboszcz parafii w Głuchowie, który przewodniczył także sumie odpustowej o godzinie 18.00. W swoim słowie podkreślił, że każdy człowiek szuka autorytetów, na których może się wzorować w życiu. Mogą stać się nimi rodzice, nauczyciele, znajomi, ale także święci – np. św. Stanisław. Kaznodzieja przypomniał, że patron dnia pochodził ze szlachetnej rodziny, a ważne miejsce w jego życiu zajmowała wiara. Choć Święty żył wiele lat temu, wciąż może być dla nas wzorem życia wiarą i kierowania się prawdziwymi wartościami. Ksiądz Augustyn podkreślił, że św. Stanisław „był człowiekiem głębokiej wiary. Był tym pasterzem, który uczył się i od św. Pawła, i od samego Mistrza – Dobrego Pasterza, że pasterz nie opuszcza owczarni, choćby szalał wilk i porywał owce. Pasterz stanie na ich czele i będzie bronił ich wolności, ich godności i szacunku wobec nich”.

Zapraszamy do wysłuchania homilii.

9 maja 2020|