Archidiecezja Przemyska ma nowego biskupa pomocniczego

2 maja w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odbyły się święcenia biskupie ks. prał. Krzysztofa Chudzio, dotychczasowego proboszcza parafii w Jasienicy Rosielnej, którego papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej. Uroczysta Eucharystia z obrzędem święceń rozpoczęła się o godz. 10.00, a  przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. abp Adam Szal – metropolita przemyski.

Nowy biskup jako zawołanie biskupie obrał słowa: Deo fideli et misericordi (Bogu wiernemu i miłosiernemu).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Archidiecezji Przemyskiej.

***

Ks. Krzysztof Piotr Chudzio ur. 25 czerwca 1963 r. w Przemyślu. Pochodzi z parafii pw. NMP Królowej w Buszkowicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu i zdaniu matury, w 1982 roku rozpoczął formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 1988 uzyskał stopień magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1988 roku w katedrze przemyskiej z rąk bpa Ignacego Tokarczuka. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Wojciecha w Krośnie. W 1989 roku rozpoczął pracę duszpasterską wśród wiernych wyznania rzymskokatolickiego na Ukrainie w Diecezji Kamieniecko-Podolskiej. Poza obowiązkami duszpasterskimi pełnił w tamtejszej diecezji funkcję Wikariusza Generalnego, kanclerza kurii oraz sekretarza biskupa diecezjalnego Jana Olszańskiego. W 2005 roku powrócił do pracy w rodzinnej diecezji. Do 2006 roku pełnił funkcję dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz pomagał w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej. W Sądzie Metropolitalnym pełnił funkcję notariusza. W latach 2006-2015 był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. 22 sierpnia 2015 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej. Równocześnie pełnił funkcję wicedziekana dekanatu domaradzkiego. 17 kwietnia 2015 roku został mianowany Honorowym Kanonikiem Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej. 3 kwietnia 2020 roku papież Franciszek mianował ks. prał. Krzysztofa Chudzio biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej przydzielając mu stolicę tytularną Marazane.

2 maja 2020|