Jezu, ufam Tobie!

Święto Miłosierdzia Bożego, które od 2000 roku obchodzimy w drugą Niedzielę Wielkanocną, zostało ustanowione na prośbę samego Pana Jezusa, zapisaną przez św. s. Faustynę w „Dzienniczku”: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.

19 kwietnia homilię w naszej parafii głosił ks. Wiktor Florek, który – przywołując postaci św. Marii Magdaleny i św. Tomasza – podkreślił, że „ufność jest drogą uzyskania miłosierdzia. Tylko ludziom ufającym Jezus okazuje miłosierdzie”. Zachęcił też do odkrywania w naszym życiu tajemnic Bożego Miłosierdzia.

19 kwietnia 2020|