Tajemnica Krzyża

W Wielki Piątek o godzinie 18.00 rozpoczęła się w naszym kościele Liturgia Męki Pańskiej. To jedyny dzień w całym roku liturgicznym, w którym nie sprawuje się Mszy Świętej. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczyna liturgia słowa, podczas której słuchamy Męki Pańskiej wg św. Jana Apostoła. W homilii ks. Roman Kocaj zwrócił uwagę na znaczenie krzyża w życiu każdego człowieka. Przypomniał, że każdy z nas został zaproszony przez Jezusa na Ostatnią Wieczerzę, która jest posiłkiem miłości. Ale każdy z nas ma również prawo i obowiązek, by znaleźć się na drodze krzyżowej i stanąć pod krzyżem Odkupiciela. „Ten jeden Krzyż został wpisany w dzieje świata, w życie świata, w kulturę świata, w kulturę polskiego narodu. Krzyż z Wielkiego Piątku w chwili ukrzyżowania zaczął żyć życiem Jezusa. Od tego momentu krzyż utożsamiany jest ze zbawieniem. Od tego momentu krzyż staje się symbolem wiary w Zbawiciela.”

Kolejnym elementem liturgii Wielkiego Piątku była adoracja krzyża, przeżywana przez wielu naszych parafian w gronie rodzinnym, przy domowych krzyżach. Po adoracji krzyża i komunii świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Bożego Grobu, w którym mogliśmy adorować Zbawiciela do godziny 22.00. Również przez całą sobotę możliwa będzie indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu, prosimy jednak o zachowanie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Romana:

10 kwietnia 2020|