TWÓRCZE PRZEŻYCIE WIELKIEGO TYGODNIA 2020

NIEDZIELA PALMOWA

 • Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę)
 • Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą święconą: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na widocznym miejscu
 • Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy (Ewangelia św. Mateusza: 21, 1-17)
 • Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo.

WIELKI CZWARTEK

 • Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu
 • Wspólnie zjeść kolację, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem
 • Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii św. Jana: rozdział 13 i 14
 • Przyjąć Komunię duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus  mieszka w naszym sercu
 • Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu (1 Kor 11,17-34)
 • Odśpiewać pieśń: „Ogrodzie Oliwny”
 • Wieczór ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

WIELKI PIĄTEK

 • W ciągu dnia śpiewamy pieśni wielkopostne o Krzyżu Jezusa
 • Na stole ustawić Krzyż
 • Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową”
 • Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana
 • Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana
 • Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami.
 • Przyjąć duchowo Komunię świętą…
 • Złożyć pocałunek na krzyżu Jezusa z wiarą i wdzięcznością
 • Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości(1 Kor 13,1-13)
 • Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

WIELKA SOBOTA

 • Śpiewamy pieśni Wielkopostne
 • Przygotować kosz świąteczny, jak co roku
 • Poświęcić:W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jajka, dary i pokropić wodą święconą
 • Przed kolacją odczytać List św. Jakubai podziękować Bogu za łaskę wiary
 • Po kolacji zaśpiewać jedną z pieśni wielkanocnych
 • Przyjąć duchowo Komunię świętą
 • Na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne. Alleluja!

WIELKA NIEDZIELA

 • Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii św. Jana (rozdział 20)
 • Życzenia przy poświęconym jajku
 • Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna. Alleluja!
4 kwietnia 2020|