NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 5 kwietnia 2020r.

 1. Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy najważniejszy tydzień w roku liturgicznym, nazywany Wielkim. W męce Zbawiciela objawia się najpełniej Jego nieskończona miłość, Jego bezgraniczne miłosierdzie, a także Jego boska mądrość. Faustyna w Dzienniczku zanotowała słowa Pana Jezusa (nr 369): „Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki, większą ma zasługę, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie moich bolesnych ran jest dla was z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość”.
 2. Przeżyjmy Wielki Tydzień w skupieniu, poście, modlitwie i wzajemnej życzliwości. Z racji pandemii koronowirusa, bierzmy czynny udział w liturgii Wielkiego Tygodnia poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Starajmy się, w miarę możliwości, przeżywać niedzielną i świąteczną Eucharystię w gronie rodzinnym. Wspólnie czytajmy i słuchajmy słowa Bożego, w którym jest obecny Pan i łączmy się duchowo z ofiarą Chrystusa i zaprośmy Go do naszych serc i do naszych rodzin. Po zakończeniu Eucharystii spróbujmy porozmawiać o usłyszanym słowie, a także o innych sprawach duchowych. Zaplanujmy, każdego dnia o 20.30 wspólną modlitwę rodzinną, która jest celebracją obecności Jezusa Chrystusa wśród nas. Niech owocem tej modlitwy będzie pojednanie w małżeństwach i rodzinach.
 3. Znajdźmy czas na lekturę Pisma Świętego i książek religijnych, a także na posłuchanie konferencji rekolekcyjnych w Radiu Maryja i TV Trwam, które wygłosi abp. Marek Jędraszewski w dniach 6 -8 .04. br.. Wzywajmy wstawiennictwa Maryi i naszych świętych Patronów, śpiewajmy Gorzkie Żale i pieśni pasyjne. Pamiętajmy, że w ciągu dnia, można iść do kościoła na chwilę modlitwy. Wraz z modlitwą podejmujmy post. Mamy wiele świadectw biblijnych, a także z historii Kościoła, że wspólny post jest potężną bronią w walce z grzechem, a także w pokonaniu zła, jakie pojawia się w życiu ludzi. W tym przypadku prośmy szczególnie o zwycięstwo nad pandemią koronawirusa.
 4. W tym roku wobec, niemożności, skorzystania z sakramentu pokuty, zachęcamy do skorzystania z możliwości zyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego. Penitencjaria Apostolska przypomina o takiej możliwości w dokumencie ogłoszonym 20 marca br. Czytamy w nim: Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452). Wierni, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, powinni ją głęboko przemyśleć i przemodlić. Nie może to być akt powierzchowny. Pragnienie przyjmowania sakramentów jest wielkim darem i nie można go zagubić, przeciwnie, powinno ono rosnąć, aby głębiej i z większą radością przeżyć te zbawcze wydarzenia, gdy będzie to już możliwe. Informujemy, że zaraz po ustaniu pandemii zostanie zorganizowana spowiedź dla całej parafii.
 5. Wielki Czwartek o 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Adoracja do 21.30.
 6. Wielki Piątek dzień męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Droga Krzyżowa o godz. 8.00, 10.00, 15.00, 17.15 i na Kątach o 8.30. Przez cały dzień adorujemy Najśw. Sakrament w ciemnicy. O godz. 18.00 rozpoczniemy liturgię Męki Pańskiej, która zakończy się przeniesieniem Najśw. Sakramentu do grobu. Adoracja do 23.00. W Wielki Piątek rozpoczynamy nowennę do Bożego Miłosierdzia.
 7. Wielka Sobota jest dniem, wyciszenia i adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. W związku z epidemią, nie ma błogosławieństwa pokarmów w kościele. Modlitwę błogosławieństwa pokarmów wraz z całym obrzędem śniadania wielkanocnego zamieścimy na stronie internetowej parafii i będzie wyłożona w kościele. Adoracji Krzyża, bez ucałowania. O godz. 19.00 liturgia Wigilii Paschalnej.
 8. W Niedzielę Zmartwychwstania, rezurekcja o godz. 6.00 bez procesji. Następne Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 i 18.00, na Kątach o godz. 9.00.
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej; Niedzieli i Dobrych Nowin.
 10. Z serca dziękujemy za Waszą troskę o parafię i wpłaty na konto.
 11. W tym tygodniu zmarł Janusz Rutkowski. Dobry Jezu …
 12. Słowo Życia: Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię (Flp 2, 8-9).
4 kwietnia 2020|