Ważne informacje!


W związku z ochroną danych osobowych wszelkie dokumenty kancelaryjne będą wydawane WYŁĄCZNIE OSOBOM ZAINTERESOWANYM, za okazaniem dokumentu tożsamości
lub za okazaniem PEŁNOMOCNICTWA na piśmie.

 

 

18 stycznia 2020|