Kongres Biblijny Archidiecezji Przemyskiej – archiprezbiterat łańcucki 12 października 2019 r. godzina 10.00

Archiprezbiter łańcucki, moderator Dzieła Biblijnego
oraz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
zapraszają na Kongres Biblijny Archidiecezji Przemyskiej:

 • duszpasterzy i delegacje parafii archiprezbiteratu łańcuckiego
  (dekanaty: Błażowa, Kańczuga, Leżajsk I, Leżajsk II, Łańcut I, Łańcut II, Przeworsk I, Przeworsk II i Żołynia),
 • osoby konsekrowane pracujące w archiprezbiteracie,
 • absolwentów Szkoły Animatora Biblijnego w Łańcucie i Przeworsku,
 • grupy biblijne,
 • uczestników warsztatów biblijnych w Łańcucie w dniu 2 marca 2019 r.,
 • wszystkich zainteresowanych lekturą i modlitwą Pismem Świętym.

Spotkanie kongresowe odbędzie się w Łańcucie (Fara), w sobotę, 12 października 2019 r.

Hasło Kongresu: Panie, uświęć nas w prawdzie.

PROGRAM:

 • 10.00 – Rozpoczęcie – Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie (Fara)
 • 10.20 – Wykłady:
  – Postępować w prawdzie w świetle Listu do Efezjan – ks. dr Marek Dzik
  – Miłujmy czynem i prawdą (1 J) – dr Beata Urbanek
 • 11.30 – Wspólnotowa modlitwa słowem Bożym
 • 12.00 – Przerwa
 • 12.45 – Lokalny program biblijny
 • 14.00EUCHARYSTIA pod przewodnictwem bp. Stanisława Jamrozka

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Za https://przemyska.pl/wydarzenie/kongres-biblijny-archidiecezji-przemyskiej-archiprezbiterat-lancucki/

28 września 2019|