Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia

W sobotę, 21 września, do naszej parafii przybyli pracownicy podkarpackich szpitali, aby wziąć udział w Pielgrzymce Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty.

Następnie zebrani wysłuchali dwóch konferencji. Pierwszą z nich, na temat:  Apostolstwo chorych – duchowość i wspólnota” wygłosił ks. Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych.

Temat „Nowa jakość w opiece nad pacjentami” przybliżył zebranym ks. Arkadiusz Zawistowski – Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia.

Po przerwie obiadowej pielgrzymi ponownie zgromadzili się w świątyni, aby wysłuchać koncertu słowno-muzycznego „W hołdzie Maryi Służebnicy Pańskiej”, zaś kapelani szpitali mieli w tym czasie spotkanie formacyjno-szkoleniowe. O godzinie 14.00 rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył ks. abp Adam Szal. W homilii skierowanej do uczestników spotkania Metropolita Przemyski podkreślił ważną rolę, jaką we współczesnym społeczeństwie pełni służba zdrowia. Warto, aby pracownicy służby zdrowia wzór do swojej pracy czerpali od Chrystusa.

Pod koniec Eucharystii zostało ogłoszone miejsce, w którym odbędzie się przyszłoroczna pielgrzymka służby zdrowia, a będzie to Żurawica Górna.

Przy okazji Pielgrzymki Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej został również poświęcony nowy pawilon diagnostyczno-zabiegowy Powiatowego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. Do nowego pawilonu zostały przeniesione Oddziały: Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologiczny, Chirurgiczny, Urazowo-Ortopedyczny oraz Pediatryczny. Nowy budynek został poświęcony przez ks. abpa Adama Szala.

22 września 2019|