Warsztaty kulturowe „Naród tworzy kulturę – kultura tworzy naród”

W piątek, 13 września, w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowanych przez Parafię jako wydarzenie w zakresie edukacji kulturalnej w ramach projektu pod nazwą: „Łańcucka tożsamość kulturowa – 670 lat historii parafii i kultury chrześcijańskiej w Łańcucie”, w Miejskim Domu Kultury odbyły się warsztaty kulturowe pt. „Naród tworzy kulturę – kultura tworzy naród”.

Warsztaty prowadził i moderował ks. dr Waldemar Janiga, Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Pierwszym prelegentem warsztatów był prof. Mieczysław Ryba, który przedstawił prelekcję: „Tożsamość cywilizacyjna Polaków”.

Drugim prelegentem był prof. Paweł Skrzydlewski, który wygłosił prelekcję: „Rola pietyzmu w kulturze polskiej”.

Po prelekcjach obecni mieli okazję obejrzeć film dokumentalny „Rewolucja totalnej wolności” w reżyserii Jarosława Mańki, spotkać się z nim osobiście i dowiedzieć się jak powstaje filmu dokumentalny, co było powodem tej konkretnej produkcji i jaki efekt wywołała.

Warsztaty zakończyły się dyskusją o współczesnej kulturze, o jej przekazie i odbiorze. Swoimi doświadczeniami podzieliła się Żaneta Majcher – choreograf, tancerz, Dyrektor Akademii Tańca The Path Dance, która miała okazję występować na wielu polskich i zagranicznych scenach tanecznych świata (Broadway Dance Center – Nowy Jork USA, Suzanne Dellal Centre – Gaga Movement Language Tel Aviv Izrael, Skanes Dansteater –  Malmo Szwecja, ContrustCollectiveDresden – Drezno, Niemcy, Polski Teatr Tańca – Poznań) .

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

16 września 2019|