Konferencja „Naród tworzy kulturę – kultura tworzy naród”

W piątek, 13 września, w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, w Miejskim Domu Kultury odbyła się konferencja naukowa „Naród tworzy kulturę – kultura tworzy naród”.

Pierwszym prelegentem był prof. Mieczysław Ryba, który przedstawił prelekcję: „Tożsamość cywilizacyjna Polaków”.

Drugim prelegentem był prof. Paweł Skrzydlewski, który wygłosił referat: „Rola pietyzmu w kulturze polskiej”.

Po prelekcjach obecni mieli okazję obejrzeć film dokumentalny „Rewolucja totalnej wolności” oraz spotkać się z jego reżyserem – Jarosławem Mańką.

16 września 2019|