Rekolekcje wielkopostne „W mocy Ducha Świętego”

W mocy Ducha Świętego
R e k o l e k c j e  w i e l k o p o s t n e
w parafii św. Stanisława Bpa w Łańcucie
29.03. – 01.04. 2019

Piątek 29 marca

„Przyjdź Duchu Święty i odnów nasze serca”

Kąty – godz. 17.00

18.00 – Msza św. i rozpoczęcie rekolekcji.

19.00 – Droga krzyżowa ulicami miasta

21.00 – Modlitwa w rodzinach

 

Sobota 30 marca

„Przyjdź Duchu Święty i rozpal co jest zimne”

7.30 – Msza św. dla osób starszych i chorych

18.00 – Msza św. z katechezą rekolekcyjną

21.00 – Modlitwa w rodzinach

Kąty – godz. 17.00

 

Niedziela 31 marca

„Przyjdź Duchu Święty i obmyj co nie święte”

Katecheza rekolekcyjna na Mszach świętych: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 18.00 (kandydaci do bierzmowania).

16.30 Dróżki do Matki Bożej Bolesnej

17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

21.00 – Modlitwa w rodzinach

Kąty – godz. 8.45

 

Poniedziałek 1 kwietnia

„Przyjdź Duchu Święty i prowadź”

7.30 Msza św. z konferencją

18.00 Msza św. i zakończenie rekolekcji

21.00 – Modlitwa w rodzinach

Kąty – godz. 17.00

Rekolekcje prowadzi ks. dr Jan Szeląg – Dyrektor Wydz. Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

23 marca 2019|