Nabożeństwa pasyjne

W czasie Wielkiego Postu zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych, które pomagają w lepszym przeżyciu tego szczególnego czasu. Drogi Krzyżowe są odprawiane w naszym kościele w każdy piątek o godzinie: 8.00, 15.15, 16.30 (dla dzieci), 17.30 i 20.00 (tzw. młodzieżowa). W niedziele zachęcamy do wspólnej modlitwy w czasie dróżek do Matki Bożej Bolesnej o 16.30 oraz  0 17.00 podczas Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

 

9 marca 2019|