Plenerowe nabożeństwa majowe

Powoli staje się tradycją, że w majowe środy mieszkańcy naszej parafii spotykają się w różnych miejscach Łańcuta, by wspólnie odśpiewać Litanię loretańską. Jest to również okazja do wspólnego śpiewu pieśni maryjnych. W tym roku spotkaliśmy się na os. Trzeciego Maja, na placu zabaw przy ulicy Zielonej, na terenie Centrum Medycznego, na os. Podwale oraz przy ul. Kraszewskiego.

30 maja 2018|