Wyżej – mocniej – więcej!

Wielki Post to czas, w którym chcemy odnowić i rozwijać swoją relację z Panem Bogiem. Pomocą mogą stać się dla nas rekolekcje, przeżywane w różnych grupach i wspólnotach. Od 13 do 15 marca czas duchowych ćwiczeń przeżywali uczniowie łańcuckich szkół średnich.

Rekolekcje, których myślą przewodnią było „Wyżej – mocniej – więcej!” prowadzili misjonarze klaretyni – o. Robert oraz klerycy – Mateusz i Michał. Poprzez słowo skierowane do młodych ludzi chcieli pokazać, że warto wierzyć z pasją.

14 marca 2018|