„Ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”

23 lutego podczas Młodzieżowej Drogi Krzyżowej mogliśmy spojrzeć na nowo na Przypowieść o Synu Marnotrawnym. Jest ona dla nas niezwykłym symbolem miłosiernej miłości Boga, który zawsze oczekuje na nawrócenie każdego z nas. W swojej ogromnej miłości posłał na świat Jedynego Syna, który poprzez śmierć na Krzyżu ofiarował każdemu z nas odkupienie.

Podczas Drogi Krzyżowej była okazja, by poprzez adorację Krzyża wyrazić wdzięczność za tak ogromny dar.

23 lutego 2018|