Modlitwy do Ducha świętego

Duchu Święty – natchnij mnie

Duchu Święty – natchnij mnie,

Miłości Boża – pochłoń mnie,

Na właściwa drogę – zaprowadź mnie.

Maryjo Matko, spojrzyj na mnie,

z Jezusem błogosław mnie:

Od wszelkiego złego,

od wszelkiego złudzenia,

od wszelkiego niebezpieczeństwa,

zachowaj mnie. Amen.

 

 Modlitwa św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego

 Duchu Święty, proszę Cię

o dar Mądrości do lepszego poznawania

Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia

ducha tajemnic wiary świętej,

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował

się zasadami tejże wiary,

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie

szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani

względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar Pobożności, abym zawsze służył

Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże obraża.

27 stycznia 2018|