TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Z woli papieża Franciszka, przeżywamy dziś, na tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, I Światowy Dzień Ubogich, bo jak mówi następca św. Piotra, nie można godnie uczcić Jezusa Chrystusa Króla, bez troski o biednych. Dlatego pamiętajmy o potrzebujących pomocy i opieki.
  2. Przeżywamy nowennę do Chrystusa Króla Wszechświata, która przygotowuje nas duchowo do uroczystości zwieńczającej rok liturgiczny.
  3. Rozpoczyna się ostatnia dekada listopada. W tych dniach codziennie o godz. 17.30 modlimy się za naszych bliskich zmarłych podczas tak zwanych wypominków. Zachęcamy do licznego udziału w tej modlitwie parafialnej, która włącza nas w modlitwę Kościoła, pragnącej wspomóc naszych zmarłych oczyszczających się czyśćcu.
  4. Jutro w liturgii wspominamy św. Rafała Kalinowskiego, we wtorek Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, w środę św. Cecylię patronkę, organistów, chórzystów i muzyki kościelnej. Z tej racji, ponawiamy zaproszenie i apel o zgłaszanie się do naszego Chóru parafialnego, aby mógł on dalej śpiewać Bogu na chwałę i ludziom na pożytek.
  5. W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tradycyjnie uroczystość Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI, zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona tak wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Zainteresowanych zaangażowaniem się w to dzieło zapraszamy na spotkanie w pierwsze środy miesiąca po mszy wieczornej.
  6. Informujemy, że jest przygotowywany parafialny kalendarz na rok 2018, który ukarze się pod koniec listopada.
  7. Czytajmy prasę katolicką. W Niedzieli warto zapoznać się z artykułem kard. R. Saraha pt. Zagubiona Europa a w niedzieli przemyskiej homilię wygłoszoną na pogrzebie ks. prof. Mariana Wolickiego. W Gościu znajdziemy dodatek, którym jest kalendarz na rok 2018.
  8. W tym tygodniu zmarli: Bronisław Świątoniowski i Maria Biliniewicz. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie …
  9. Słowo Życia: Przypowieść o talentach to wezwanie do pracowitości, zapobiegliwości, odpowiedzialności, wykorzystania darów, aby usłyszeć kiedyś: Dobrze, sługo dobry i wierny!
18 listopada 2017|