W Hołdzie Maryi – Jubileusz 35 – lecia Chóru Łańcuckiej Fary