II Niedziela Wielkiego Postu „Ad Gentes”

Tradycyjnie już w II niedzielę Wielkiego Postu zwaną „Ad Gentes” przeżywamy „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Tegoroczne hasło tego wydarzenia: „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”  mówi o misjonarzach jako o budowniczych lepszego świata; tych, którzy budzą nadzieję w sercach ludzi jej pozbawionych.

Misjonarze głoszą Ewangelię słowem i potwierdzają ją czynami miłosierdzia. Dają świadectwo wrażliwości chrześcijańskiej na potrzeby tych, którym mówią o Chrystusie. To świadectwo jest szczególnie cenne w krajach zaniedbanych ekonomicznie, społecznie i niejednokrotnie kulturowo. Ofiarnie posługują wśród najuboższych z ubogich. Są obecni tam, gdzie ludzie cierpią głód, nie mają dostępu do opieki lekarskiej, edukacji i zdobyczy naukowo-technicznych. Budują choć odrobinę lepszy świat.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z delegatem biskupa ds. misji w Archidiecezji Przemyskiej ks. Markiem Blecharczykiem, proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Łańcucie.

sob, 11 Mar 2017  ·  6,1 MB  ·  27
O niedzieli „Ad Gentes” i pomocy misjonarzom mówi delegat biskupa ds. misji w Archidiecezji Przemyskiej ks. Marek Blecharczyk

 

Za http://przemyska.pl/2017/03/11/ii-niedziela-wielkiego-postu-ad-gentes/

11 marca 2017|