Szkoła uczniów Jezusa 2016/2017

Szkoła uczniów Jezusa dla wspólnot katolickich „Ludzie Zboisk”, Róż Żywego Różańca i ludzi zasługujących na wiarę (2 Tm 2, 2)

 „Idźcie i głoście” – to hasło działań duszpasterskich Kościoła Katolickiego w Polsce na rok 2016/2017. Taki sam temat będzie przyświecał Szkole uczniów Jezusa, czyli inicjatywie ewangelizacyjno-formacyjnej wymienionych powyżej środowisk.

Dzieło to nawiązuje do pierwszej Szkoły uczniów Jezusa, która miała miejsce w latach 1991/92. Wtedy około stu młodych ludzi pod przewodnictwem swoich duszpasterzy jeden weekend w miesiącu – przez cały rok – w ośrodkach rekolekcyjnych w Zboiskach, Lisznej k/Sanoka i  Rymanowie Zdroju pochylało się nad tekstem Ewangelii wg św. Marka:Potem (Jezus) wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli (aby z Nim byli), by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy(Mk 3,13-15).

Przeżywając jubileusz 25-lecia tego wydarzenia, zamierzamy na nowo odczytać wspomniany tekst, patrząc na owoce, jakie zrodziły się w naszych wspólnotach, a także naszym życiu. Pragniemy Chrystusowe słowa skonfrontować z naszym „dziś” i zobaczyć drogi, które ów natchniony tekst ukazuje nam na przyszłość.  Prosimy Boga, aby na nowo rozpalił ów niezwykły charyzmat wypływający z głębi tych natchnionych słów, najpierw we wszystkich, którzy przez ostatnie 25 lat z niego czerpali, ale także udzielił go nowym ludziom, często pogrążonym w ciemności „tego świata”.

W dniu 02. 08. 2016 r. przedstawiliśmy program Szkoły ks. abp. Adamowi Szalowi, Metropolicie Przemyskiemu, prosząc o błogosławieństwo. Ks. Arcybiskup, błogosławiąc temu dziełu zapewnił nas, że będzie przewodniczył Mszy św. dziękczynnej w niedzielę 16 października 2016 r. Cieszymy się również z obecności ks. bpa Stanisława Jamrozka, który posługiwał w Szkole odbywającej się 25 lat temu. Teraz będzie wśród nas w sobotę 15 października.

Wszystkich zapraszamy do udziału w Szkole uczniów Jezusa, która odbędzie się  w Willi OO. Jezuitów w Orzechówce w czterech sesjach: 14-16 X 2016 r.; 09-11 XII 2016 r.; 10-12 III 2017 r.; 09-11 VI 2017 r.  Tych zaś, którzy nie mogą w tym dziele uczestniczyć, zapraszamy na wspólne świętowanie jubileuszu 25-lecia pierwszej Szkoły uczniów Jezusa w niedzielę, 16 października, od godz. 10.00. Należących do Róż Żywego Różańca i  ludzi dobrej woli prosimy o modlitwę.

Każdego z uczestników Kliniki chorób duchowych prosimy, aby kontynuował pracę wewnętrzną według wskazań abby Ewagriusza z Pontu i ojców pustyni, którzy wypracowali system opisywania i leczenia chorób duchowych człowieka funkcjonujący w naszym Kościele przez całe wieki. Prosimy również, aby podjąć trud budowania Kliniki w swoich środowiskach. Tak, jak pierwsi uczniowie przyprowadzajmy do Jezusa kandydatów do Jego Szkoły uczniów. Każdy powinien stać się animatorem dla przyprowadzonych przez siebie ludzi, za których ręczy sobą. Zatem w drogę, Bracia i Siostry, na ewangeliczny połów, bez lęku z powodu przeszkód, burz i sztormów.

dniach 14-16 października  zacumujemy w przystani, w willi oo. Jezuitów w Orzechówce, aby zaczerpnąć z Ducha Świętego, poddając się ewangelizacji w ramach misji Kościoła, posilić się Słowem i Ciałem Pańskim, zobaczyć nowe horyzonty ewangelicznej przestrzeni, wzajemnie się zachęcić do dalszej drogi, wyrwać z „kanap” nowe zastępy uczniów Jezusa, aby zamiast siedzieć, szli i głosili w myśl dewizy św. Pawła: To, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać innych (2 Tm 2, 2). Pierwsza sesja rozpocznie w piątek, 14 października 2016 r. o godz. 20.00, a zakończy w niedzielę, 16 października 2016 r. ok. godz. 15.00.

Zapisy do 10 października 2016 r. pod adresem: bpieniazek@gmail.com.

DO POBRANIA:

19 września 2016|