Kurs wprowadzający w lekturę Biblii

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II organizuje Kurs wprowadzający w lekturę Biblii w Przeworsku, przy Parafii pw. Ducha Świętego (Fara, ul. Kościelna 7).

Celem kursu jest przygotowanie do owocnej, duchowej lektury Pisma Świętego. W ramach rocznego studium uczestnicy kursu zostaną wprowadzeni w zrozumienie treści i zbawczego orędzia wszystkich ksiąg biblijnych. Zdobyte umiejętności w korzystaniu z Biblii będą pomocne w dalszej osobistej formacji chrześcijańskiej, w uczestnictwie i prowadzeniu grup i spotkań biblijnych, w rodzinnej i osobistej modlitwie lectio divina, w podejmowaniu jakiejkolwiek formy apostolstwa i ewangelizacji. Ukończenie kursu jest podstawowym warunkiem, by stać się członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia, jakim jest Dzieło Biblijne.

Kurs rozpocznie się uroczystą Mszą św. w Bazylice Grobu Pańskiego,
w sobotę, 15 października br. o godz. 10.00.

Zajęcia będą prowadzone w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca, w godz. 9.00-15.00, do końca czerwca 2017.

Kurs jest bezpłatny i adresowany jest do wszystkich, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej.

Kurs prowadzi moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Przemyskiej ks. dr hab. Stanisław Haręzga.

Aby zostać przyjętym na kurs, należy zgłosić się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) na adres: harezga@poczta.onet.pl lub telefonicznie: kom. 600 287 928. Pod tym numerem telefonu można uzyskać dodatkowe informacje.

17 września 2016|