ŚDM 2016R. ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016R.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016R.

Wytyczne dla osób prywatnych przygotowujących posiłki dla pielgrzymów w trakcie trwania światowych dni młodzieży

Jak wynika z interpretacji wytycznych rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, osoba dokonująca obróbki żywności lub przygotowująca, przechowująca lub podająca ją sporadycznie (np. podczas wydarzeń o charakterze religijnym, kiermaszów), nie podlega wymogom Wspólnoty Europejskiej w zakresie higieny, takim jak podlegają przedsiębiorstwa spożywcze. Ważne jest, aby osoby przygotowujące posiłki dla pielgrzymów (także we własnych kuchniach domowych)  stosowały zasady dobrej praktyki higienicznej oraz produkcyjnej w celu uniknięcia zakażeń bakteryjnych.

pamiętajmy, że zachorowania można uniknąć poprzez stosowanie poniższych zasad:

 • zakup surowców, półproduktów i wyrobów gotowych jedynie z legalnych źródeł tj.: sklepów, hurtowni, do przygotowania posiłków nie należy wykorzystywać produktów, które utraciły datę przydatności do spożycia,

 • mycie rąk po wyjściu z ubikacji i przed przygotowaniem posiłków,

 • mycie oraz termiczna dezynfekcja jaj przed rozbiciem skorupki,

 • wyeliminowanie potraw z użyciem surowych jaj nie poddanych ostatecznie obróbce termicznej (takich jak gotowanie, smażenie, pieczenie),

 • utrzymywanie w czystości naczyń, sprzętu kuchennego i samej kuchni,

 • używania do dzielenia surowców (drób) oraz produktów do bezpośredniego spożycia (wędlina, ser) oddzielnych desek np. w różnych kolorach,

 • przechowywanie żywności w odpowiednio niskiej temperaturze tj. w lodówce temp. od 2 ºC do 5 ºC, w zamrażarce około – 18 ºC, zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności, tj. zachowanie łańcucha chłodniczego,

 • całkowite rozmrażanie drobiu,

 • mięsa, ryb i ich przetworów przed przystąpieniem do smażenia,

 • pieczenia, gotowania, wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak, aby nie stykały się z innymi produktami,

 • usytuowanie produktów surowych i zanieczyszczonych na dolnych półkach w urządzeniu chłodniczym tj.: przestrzeganie segregacji w urządzeniach chłodniczych,

 • poddawanie żywności działaniu wysokiej temperatury (takich jak gotowanie, pieczenie, duszenie), co jest najłatwiejszym sposobem niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych,

 • serwowanie zup  i dań ciepłych po uprzednim zagotowaniu, a nie jedynie podgrzaniu,

 • należy zabezpieczyć kuchnię przed dostępem owadów i zwierząt,

 • należy używać bezpiecznej wody i tak np. jeśli jest to możliwe wybierać tylko wodę konfekcjonowaną,  sprawdzając jednocześnie, czy butelka nie była wcześniej naruszona, wszystkie owoce i warzywa, spożywane na surowo,

 • należy obierać ze skórki (najlepiej unikać  owoców  i  warzyw  z uszkodzoną skórką. z tego względu, że w uszkodzonej lub spleśniałej żywności mogą powstać substancje  toksyczne). 

 

Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą pokarmową:

Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności.

 Utrzymuj czystość

Często  myj  ręce,  szczególnie  przed  kontaktem  z  żywnością  i  przed posiłkiem.

Niebezpieczne  mikroorganizmy  występują  powszechnie  w glebie, wodzie, na ciele zwierząt i ludzi. Mogą znajdować się na rękach  oraz  być  przenoszone  na  żywność.

Pamiętaj  o  tym podczas  zakupów  na  targach  spożywczych,  gdy  dotykasz surowej żywności, a w szczególności surowego mięsa.

Myj ręce po  kontakcie  z  takimi  produktami.

Na  targach  często  można spotkać żywe zwierzęta, które mogą przenosić liczne choroby, w  tym także grypę ptaków.

Dlatego też unikaj bliskiego kontaktu z żywymi zwierzętami

Gotuj dokładnie

Upewnij  się,  że  spożywana  żywność została  dokładnie  ugotowana,  i  jest  gorąca podczas podania.

W szczególności unikaj  surowych  owoców  morza,  surowego  mięsa mielonego/ burgerów, mięsa  drobiowego,  które  wciąż  jest czerwone  lub  którego  soki z  wnętrza są różowe,  ponieważ  mogą  one  zawierać szkodliwe  bakterie.

Niebezpieczne mikroorganizmy  giną  podczas odpowiedniego  gotowania,  które  jest jedną z  najskuteczniejszych  metod zapewnienia bezpieczeństwa  żywności.

Najważniejsze,  aby  żywność  była dokładnie  ugotowana,  tj.  we  wszystkich częściach osiągnęła 70° C.

Używaj bezpiecznej wody i  żywności.

Lody, woda pitna, kostki lodu oraz   surowe  mleko mogą zostać z łatwością zanieczyszczone groźnymi mikroorganizmami lub substancjami chemicznymi,  jeśli składniki,  z  których  zostały  wyprodukowane  nie  są odpowiednie.

Unikaj ich w przypadku podejrzenia, że są one  wątpliwej  jakości.

Wszystkie  owoce  i  warzywa, spożywane na surowo, obieraj ze skórki.

Z tego względu, że w spleśniałej lub uszkodzonej żywności mogą powstać substancje  toksyczne,  unikaj  owoców  i  warzyw  z uszkodzoną skórką.

Warzywa  zielone  (np.  zielone sałaty)  mogą  zawierać  groźne mikroorganizmy.

Unikaj spożywania  warzyw  co  do których  istnieje  wątpliwość  w zakresie  warunków higienicznych  ich przechowywania.

Jeśli to możliwe wybieraj wodę butelkowaną. Jest ona bezpieczniejsza. Należy jednak sprawdzić, czy butelka nie była wcześniej otwierana lub naruszona.

Jeśli masz wątpliwości co do czystości wody pitnej – zagotuj ją, doprowadzając do wrzenia. Zabije to wszelkie obecne w niej niebezpieczne mikroorganizmy. Jeśli gotowanie nie jest możliwe, weź pod uwagę zastosowanie filtra z mikroporami lub środka dezynfekcyjnego, takiego  jak tabletki z jodyną. Napoje, które są butelkowane lub opakowane w inny sposób są zazwyczaj bezpieczne do spożycia.

Oddzielaj żywność surową od ugotowanej

Gdy  często  jadasz  produkty  kupione od  ulicznych  sprzedawców  lub  w bufetach  hotelowych i  restauracjach, upewnij  się,  że  żywność  gotowana nie ma kontaktu z produktami surowymi.

Unikaj  jakiejkolwiek  żywności,  która  nie  jest ugotowana, za wyjątkiem owoców i warzyw, które mogą być obrane ze skórki lub łupiny.

Dania  zawierające  surowe  lub  niedogotowane  jajka,  takie  jak majonez domowy, niektóre sosy oraz wybrane desery (np. mus)  mogą  być  szkodliwe  dla  twojego  zdrowia.

Surowe  jedzenie może  zawierać  groźne  mikroorganizmy,  które  mogą  zostać przeniesione  przez  bezpośredni  kontakt  na  żywność  już ugotowaną i bezpieczną.

Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze

Ugotowane jedzenie trzymane  przez kilka godzin w  temperaturze  pokojowej  stanowi  kolejne poważne  zagrożenie,  które  zwiększa  możliwość wystąpienia  zakażeń  pokarmowych.

Unikaj takiej  żywności  w  bufetach,  na  targach,  w restauracjach oraz na stoiskach ulicznych, jeśli nie  jest  ona  przechowywana  w  warunkach zapewniających  jej  odpowiednią  temperaturę (tzn. na gorąco lub w lodówce/na lodzie).

Mikroorganizmy  mogą  namnażać  się  bardzo  szybko,  jeśli żywność przechowywana jest w temperaturze pokojowej.

Podczas przechowywania  jedzenia  w  temperaturze  poniżej  5°C  (np.  w lodówkach  lub  na  lodzie)  lub  na  gorąco  (w  temperaturze powyżej 60° C), wzrost  mikroorganizmów  jest  zwolniony  lub zatrzymany.

 

11 kwietnia 2016|