„Jezus Kapitanem mojego życia” relacja z rekolekcji

„Jezus Kapitanem mojego życia”

W dniach 14 – 16 marca w naszej szkole odbyły się rekolekcje szkolne. Prowadzącym był ks. Piotr Krzych wikariusz parafii Kosina.

W pierwszym dniu w poniedziałek uczniowie nasi przeżywali nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz w szkole wraz z wychowawcami przygotowywali do konkursu palmy wielkanocne. Uczniowie klas IV-VI mieli również naukę rekolekcyjną w sali gimnastycznej.  Hasło rekolekcji: „Jezus Kapitanem mojego życia”. Ks. Piotr uczył jak dobrze sterować łodzią swojego życia. Jak słuchać Kapitana – Jezusa, jakie koła ratunkowe mamy do użycia w razie niebezpieczeństw – modlitwa, Pismo Święte, Przykazania Boże, Święci. Piosenką, która nam przewodziła to „Drugi brzeg” Arki Noego. W drugim dniu naszych ćwiczeń wielkopostnych klasy młodsze miały spotkanie z ks. Rekolekcjonistą na sali gimnastycznej a klasy starsze przeżywały nabożeństwo i konferencje  oraz sakrament pokuty i pojednania. Bardzo emocjonujące okazało rozstrzygnięcie konkursu – wszystkie palmy były piękne, wszystkie dzieci bardzo się zaangażowały w ich tworzenie, zaangażowali się też bardzo nauczyciele i rodzice – a najbardziej chodziło nie o nagrody – wszyscy dostali jednakowe nagrody – a o pielęgnowanie tradycji robienia palm poprzez miłość do Jezusa. Jury spoza szkoły p. Małgorzata z Biblioteki Miejskiej, p. Aurelia z MDK i p. Joanna z Muzeum – Zamek wykonały trudne zadanie wybrały: z klas I – III:

 

  1. Miejsce kl. I e
  2. Miejsce kl. II b
  3. Miejsce kl. III 

Z klas IV – VI:

  1. Miejsce Kl. V b
  2. Miejsce kl. V c
  3. Miejsce kl. VI a

 

Mamy nadzieję, że przyniesione w Niedzielę Palmową palmy będą wielką radością dla wszystkich a poświęcone w czasie Mszy św. o godz. 11.00 będą nam przypominały o wielkiej miłości Jezusa do nas.

W trzecim dniu uczniowie nasi uczestniczyli w Eucharystii, w czasie homilii Ks. Piotr pokazał jak zaufać Jezusowi do końca na podstawie czytania z Księgi Proroka Daniela o Szadraku, Meszaku i Abed – Nego, których król Nabuchodonozor chciał zgładzić a wiara w Boga dała im siłę przetrwać nawet największe trudności. To znaczy być przyjacielem Jezusa. Uczniowie wzięli też udział w lekcji wychowawczej z elementami filmów.

Serdecznie DZIĘKUJEMY najpierw Panu Bogu za ten czas i ludzi, ks. Proboszczowi Tadeuszowi Kocórowi za wsparcie i modlitwę, ks. Rekolekcjoniście Piotrowi za poświęcenie, troskę i wspaniały kontakt z naszymi uczniami, za piękny śpiew i wspólna modlitwę.

Również z całego serca DZIĘKUJEMY Szanownej Dyrekcji naszej szkoły, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji, za cierpliwość, pomoc i wszelkie dobro.

DZIĘKUJEMY p. Dyrektorowi MDK Jury za wszelka pomoc.

DZIĘKUJEMY Rodzicom, tym którzy czynnie zaangażowali się w rekolekcje jak i tym, którzy ze względu na obowiązki zawodowe wspierali nas modlitwą i dobrym słowem.

DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy się za nas modlili.

Bóg zapłać!

Katecheci

23 marca 2016|