CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 6 marca 2016r.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 6 marca 2016r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Połowa Wielkiego Postu jest już za nami. Warto zastanowić się, czy postąpiłem na drodze nawrócenia i przemiany oraz podjąć jeszcze większy wysiłek, by dobrze wykorzystać przeżywany okres liturgiczny.

2. Dziś wolontariusze wraz z siostrami kwestują na dofinansowanie i pokrycie kosztów związanych z Światowymi Dniami Młodzieży. Za złożone ofiary, będzie można otrzymać różne upominki przygotowane przez katechetów i młodzież.

3. Dziś po gorzkich żalach zmiana tajemnic różańcowych.

4. W tym tygodniu od poniedziałku do środy,wielkopostne rekolekcje szkolne będzie przeżywać młodzież Gimnazjum nr 1, a od środy do piątku młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

5. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie Koła Misyjnego a w piątek Rycerzy Kolumba.

6. Woluntariuszy ŚDM zapraszamy na spotkanie formacyjne w piątek. O godz. 18.00 Msza św., po niej spotkanie i droga krzyżowa.

7. We wtorek po wieczornej eucharystii zapraszamy na medytację biblijna „Lechio divina”.

8. Czytajmy prasę katolicką w której znajdziemy artykuły pomagające nam w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu, oraz omawiające bieżące wydarzenia z życia Kościoła i Ojczyzny.

9. W przyszłą niedzielę będą rozprowadzane wielkanocne paschaliki i cukrowe baranki, przygotowane przez Caritas. Składane przy tej okazji ofiary będą wsparciem dla ludzi starszych, chorych, a zwłaszcza dzieci.

10. Policja ostrzega przed złodziejami, którzy działają na różne sposoby; dlatego zachowajmy czujność i rozwagę. 

11. W tym tygodniu zmarli: Jan Benedykt, Marian Kuźniar, Maria Majdanik, Maria Karp i Wojciech Kuś. Dobry Jezu …

12. Słowo Życia: Ci, co pełnią miłosierdzie, sądzeni będą podług miłosierdzia. Św. Augustyn.

5 marca 2016|