Życzenia świąteczne Boże Narodzenie 2015r.

Łańcut, Boże Narodzenie 2015

Stół wigilijny tworzy i buduje ludzką wspólnotę. (…) Miłość, przebaczenie, pokój z Bogiem i ludźmi znajdują przy wigilijnym stole wspaniały wyraz.

(św. Jan Paweł II)

 


Drodzy Parafianie !

Kontemplując w Boże Narodzenie wielką tajemnicą Wcielenia Syna Bożego, klęknijmy, aby uwielbić Boga Ojca za największy dar Jego miłosierdzia dla każdego człowieka, jakim jest Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata.

Klęknijmy, aby podziękować za Jego narodzenie 1050 lat temu na polskiej ziemi. Klęknijmy, aby pomedytować przez chwilę nad swoim życiem, które od Boga wzięło początek i w Nim odnajduje swoją pełnię. Bo od Betlejemskiej stajenki: Najświętsza Maryja uśmiecha się do nas serdecznie: Obyście mieli tyle szczęścia, by nie owijać Jezusa w „byle jakie barłogi”, ale w pieluszki miłości i spokoju o chleb powszedni.

Święty Józef przesyła nam pragnienie: Obyście nie załamywali się ludźmi, którzy umieją tylko drzwi zamykać, lecz mieli wiarę, że Jezus i tak chce narodzić się pośród nas.

A pasterze dodają: Obyście tak pracowali, by nie przespać natchnień anielskich, co do Betlejem chcą nas zaprowadzić.

Święta Narodzenia Pańskiego niech nas napełniają autentyczną radością, którą daje prawdziwe Życie – Jezus Chrystus, Nowonarodzony.

Nadchodzący Nowy – 2016 – Rok niech będzie czasem wzrastania w miłości ku Bogu bogatym w miłosierdzie i okazywania bliźnim życzliwości.

Z najlepszymi życzeniami i modlitwą               

Ks. Proboszcz wraz z Kapłanami pracującymi w Łańcuckiej Farze

23 grudnia 2015|