Od nawrócenia do misji

W niedzielę, 18 października 2015 r., obchodzony jest w Kościele Światowy Dzień Misyjny. Rozpoczyna on w Polsce Tydzień Misyjny pod hasłem: Od nawrócenia do misji.

W wtorek, 13 października br. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyła się doroczna konferencja prasowa przed Tygodniem Misyjnym. Przewodniczył jej ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, który na początku porównał dzieło misyjne Kościoła do ludzkiego organizmu, w którym głową są pasterze, nogami misjonarze, sercem modlący się za misje, a rękami – przekazujący ofiary pieniężne. Troska o misje dotyczy bowiem każdego wierzącego, o czym Światowy Dzień Misyjny ma nam w sposób szczególny przypomnieć. Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych podkreślił też zdanie z tegorocznego Orędzia misyjnego papieża Franciszka: „Misje to pasja, którą żywimy wobec Jezusa i wobec ludzi.”

O tej pasji w sposób muzyczny opowiedział raper Łukasz Wieczorek. Rapowany przez artystę refren: „To jest nasza misja iść na cały świat, niosąc Ewangelię wszędzie, gdzie jej brak” zapada w pamięć i bardzo dobrze ukazuje istotę misyjnego posłania.

Ksiądz Charles Tanke z Kamerunu, który studiuje obecnie w Polsce, zabierając z kolei głos, zauważył, że Światowy Dzień Misyjny jest również świętowany w jego kraju rodzinnym, który nadal pozostaje terenem misyjnym. Jest to bowiem dzień wymiany darów duchowych i materialnych w służbie misjom w całym Kościele. I każda wspólnota, zarówno ta bogata, jak i biedna jest do tego zaproszona.

Ksiądz dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła kontynuował temat wymiany darów. Zauważył, że chociaż największa pomoc materialna na misje płynie z Europy i Ameryki w kierunku Afryki i Azji, to te ostatnie kontynenty są najprawdopodobniej głównymi darczyńcami w sensie duchowym poprzez swoją modlitwę i ofiarę. Omówił następnie projekty, na jakie zostały przeznaczone ofiary materialne polskich katolików złożone w roku 2014. W roku 2015 Sekretariat Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Polsce sfinansował projekty na kwotę 4 468 764,77 zł. Pomoc ta dotarła do Ghany, Indonezji, na Seszele, Mauritius, Reunion oraz Komory. Została przeznaczona na utrzymanie różnych diecezji w tych krajach, formację katechistów, budowę kościołów, kaplic, plebanii, kursy formacyjne i doszkalające czy zakup sprzętu audiowizualnego.

Jeśli chodzi o całość ofiar materialnych przekazanych przez polskich katolików na misje za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych, to w roku 2014 wyniosły one 7 209 779, 91 zł (ofiary przekazane łącznie na Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła oraz Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci). Z ofiar zebranych podczas Niedzieli Misyjnej wpłynęło 4 308 106,02 zł. Po odliczeniu kosztów animacji misyjnej w kraju i administracji Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce przekazały do dyspozycji Kongregacji Ewangelizacji Narodów 6 367 018,82 zł.

Katarzyna Gembarowska / misio.org.pl

 

21 października 2015|