Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Niebawem wyruszy na pątniczy szlak ku Jasnej Górze XXXV Archidiecezjalna Przemyska Piesza Pielgrzymka. Hasło tegorocznych rekolekcji brzmi „Błogosławieni czystego serca „ i nawiązuje do wielu inicjatyw związanych z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Podobnie jak w ubiegłych latach zapraszamy i starszych i młodych do wspólnego przeżycia rekolekcji w drodze. Pielgrzymka odbędzie się w terminie dotychczasowym, tj. w dniach 4-15 lipca. Uczestniczyć w niej może młodzież powyżej 15. roku życia oraz dorośli w wieku do 65 lat. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad: w wieku do lat 15 – w towarzystwie i pod opieką osoby dorosłej; w wieku 15-18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów. Pielgrzymkę z Łańcutarozpoczniemy – 6 lipca.

Zapisy na pielgrzymkę trwają do 24 czerwca. Każdy pątnik zapisuje się w swojej parafii, lub bezpośrednio u ks. przewodnika Stanisława w Krzemienicy. Młodzież do lat 18 przy zapisie przedkłada pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów. Przy zapisie trzeba też określić grupę, do której chce się należeć (tzw. „piątki”). Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi 120 zł od osoby. Jeśli z najbliższej rodziny wybiera się na pielgrzymkę kilka osób, to tylko jedna z nich uiszcza całość opłaty, tj. 120 zł, a pozostałe wpłacają po 70 zł (Przez najbliższą rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci).

Spotkanie organizacyjne i duchowe przed pielgrzymką, odbędzie się 28 czerwca 2015 (niedziela) o godz. 17.00 w salce obok kościoła Łańcut Fara.Szczególnie zapraszamy osoby grające i śpiewające, które chciałby podjąć trud tworzenia grupy muzycznej, w czasie naszego pielgrzymowania z Łańcuta na Jasną Górę.

Przyjmowanie bagażu będzie realizowane 5 lipca 2015 r. w godzinach 15-20 w salce przy Łańcut(Fara).

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy do duchowego uczestnictwa w pielgrzymce te osoby, które nie mogą fizycznie wyruszyć na trasę ze względu na podeszły wiek, chorobę czy inne przeszkody, a chciałyby mieć w archidiecezjalnej pielgrzymce swój udział. Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce polega na wypełnianiu – stosownie do możliwości – niektórych pielgrzymkowych praktyk religijnych (np. uczestnictwo we Mszy św., odmówienie cząstki Różańca) oraz ofiarowaniu swych trudów czy cierpień w tych intencjach, w jakich odbywa się pielgrzymka. Dla utrzymania duchowej łączności z pątnikami na trasie, duchowi pielgrzymi mogą otrzymać program pielgrzymki na poszczególne dni, kartę duchowego pielgrzymowania, zawierającą szczegółowe informacje na temat tej praktyki oraz znaczek pielgrzyma. Zapotrzebowanie na te pomoce duchowi pątnicy powinni zgłosić do 28 czerwca drogą telefonicznąRadia „Fara”; tel. 13 436 83 83(od poniedziałku do piątku w godz. Od 9.00 do 16.00) lub za pośrednictwem strony internetowej pielgrzymki: www.pielgrzymka.przemyska.pl

Szczegółowych informacji dotyczących pieszej pielgrzymki udziela przewodnik grupy:
Św. Urszuli Ledóchowskiej – ks. Stanisław Sygnarowski – Krzemienica, tel. 697 253 407;mail: ssyg@o2.pl

Można tez komunikować się przez wyszukiwarkęFacebook: Grupa św. Urszuli Ledóchowskiej Łańcut. Tam znajdziemy najnowsze informacje odnośnie pielgrzymki. Prosimy o modlitwę w intencji tegorocznej pielgrzymki i duchowych owoców.

Zapraszamy na pątniczy szlak – „Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź…”

13 czerwca 2015|