Pielgrzymka Służby Zdrowia

W dniach 23 i 24 maja 2015 r. w uroczystość Ducha Świętego 46-osobowa grupa pielgrzymów łańcuckiej służby zdrowia wraz z towarzyszącym jej księdzem proboszczem Tadeuszem Kocórem uczestniczyła w 91. Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę. Hasłem wiodącym pielgrzymki było; ”Solidarni z życiem”. Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę była szczególnym błaganiem Boga o ochronę ludzkiego życia przed ideologicznymi i politycznymi eksperymentami. Ogólnopolską Pielgrzymkę poprzedziły dwudniowe rekolekcje, których puentą była niedzielna konferencja z udziałem i wspaniałym świadectwem profesora Bogdana Chazana, nieustraszonego obrońcy życia nienarodzonych, człowieka o wybitnych cechach osobowości stojącego na straży sumienia i godności osoby ludzkiej.

„Preferowany obecnie model lekarza to lekarz neutralny moralnie i religijnie, bez świata wartości i sumienia. Powinien być grzeczny i uprzejmy, ale bez poglądów, konformista z przekonania albo po przejściach, coś w rodzaju agencji usługowej wykonującej zlecenia: poczęcie dziecka, selekcji, aborcji, usuwania bólu, skracania życia. Lekarz ma spełniać wszystkie życzenia pacjenta, nawet te nieuzasadnione potrzebami zdrowotnymi” – mówił profesor Chazan.

Z inicjatywy pani profesor Wandy Terleckiej lekarze katoliccy podjęli inicjatywę szesnastomiesięcznej krucjaty maratonu codziennej modlitwy różańcowej, kolejnej tajemnicy w każdym miesiącu w intencji stanowienia prawa dla życia. Msza Świętą na szczycie pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w której uczestniczyło około 4 tys. pielgrzymów, była ukoronowaniem rekolekcji i pielgrzymki. W modlitwie uczestniczyli duszpasterze służby zdrowia oraz księża kapelani na czele z ks. Stanisławem Wawrzeszakiem, Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia.  W swojej homilii arcybiskup Gądecki mówił o chrześcijańskiej postawie personelu medycznego polegającej na służbie życiu. W Polsce trwa ofensywa przeciwko życiu. Zawód lekarza, pielęgniarki i położnej wymaga obrony każdego ludzkiego życia, które od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest święte. „Pracownicy Służby Zdrowia są powołani, by byli świadkami ewangelii życia, żywym obrazem Chrystusa i Kościoła wobec cierpiących  i chorych”- mówił w swojej homilii arcybiskup.

Tegoroczna trasa na Jasną Górę wiodła łańcuckich pielgrzymów przez Muzeum Oświęcimskie. Wizyta w oświęcimskim obozie i późniejsze uczestnictwo w uroczystościach na Jasnej Górze skłoniły nas do głębokiej refleksji na temat wartości ludzkiego życia. Byliśmy świadkami dwóch skrajnych postaw ludzi medycyny: wstrząśnięci straszliwymi eksperymentami doktora Mengele i poruszeni bohaterską postawą profesora Chazana, walką z życiem i walką o życie. Z jednej strony obozowa katorga, eksterminacja, okrutne eksperymenty doktora Menele, z drugiej wspaniała postawa wielkiego człowieka dającego świadectwo o najwyższych wartościach ludzkiego istnienia.Wyrażamy głęboką wdzięczność za obecność wśród nas księdza proboszcza Tadeusza Kocóra. Dziękujemy za wspólną modlitwę, rozważania, czas refleksji i radość dzieloną  z pielgrzymami. Napełnieni i umocnieni Bożą łaską z radością powracamy do naszych codziennych obowiązków. Do zobaczenia za rok.[Urszula Trojnar]

24 maja 2015|