Pielgrzymka do Krakowa

 „W trosce o przyszłość Ojczyzny i narodu” pod takim hasłem 15 maja br. odbyła się pielgrzymka członków Koła Radia Maryj,a działającego przy naszej parafii, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach. Główną modlitewną intencją tej pielgrzymki była prośba: ..„O Bożą opiekę nad naszą Ojczyzną , o zachowanie żywej wiary w sercach Polaków i mądry, właściwy wybór nowego prezydenta”. Pierwszym miejscem osobistej cichej modlitwy i wspólnego zwiedzania było Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile.

Z Mogiły uczestnicy pielgrzymki udali się do nowo wybudowanego Sanktuarium Jana Pawła II, by Panu Bogu, za pośrednictwem naszego wielkiego rodaka, polecić swoje osobiste prośby a nade wszystko główną intencję przeżywanej pielgrzymki. Wspólnota pielgrzymkowa zwiedziła zarówno kościół dolny, jak i górny tego narodowego sanktuarium, oraz kompleks Centrum Jana Pawła II. Kolejnym etapem pielgrzymki było zwiedzanie Światowego Centrum Bożego Miłosierdzia oraz modlitwa w tym wyjątkowym miejscu.  W Godzinie Miłosierdzia, wraz z grupą Polaków mieszkających w Niemczech oraz innymi pielgrzymami, nasza parafialna wspólnota odmówiła Koronkę do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz uczestniczyła w Eucharystii, której przewodniczył opiekun Koła Radia Maryja ks. Jan Częczek. Pielgrzymująca wspólnota spotyka się w naszym parafialnym kościele w każdą sobotę, by po Mszy św. o godz.7.3o odmówić różaniec w intencji Ojczyzny i Rodaków. Modlitwę tę prowadzi zazwyczaj p. Lucjan Kluz, z którego inicjatywy powstało Koło RM. [ks. Jan Częczek]

15 maja 2015|