Uroczystość odpustowa

8 maja przeżywaliśmy w naszej parafii odpust ku czci św. Stanisława biskupa. Z tej racji w naszym kościele homilie głosił ks. Ryszard Buryło, który ukazał aktualność głoszenia prawdy i życia wiarą w dzisiejszym świecie. Kaznodzieja bazując na konkretnych przykładach pokazał znaczenie ofiary życia św. Stanisława i wzywał wszystkich do dawania świadectwa wiary swoim życiem. W Mszach Świętych uczestniczyli także przedstawiciele Komitetu Budowy Kościoła w Łazach, którzy zbierali ofiary na wykończenie świątyni. Po Mszy Świętej o godz. 18.00 odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna. [xmk]

8 maja 2015|