Majówka Parafialnej Akcji Katolickiej

6 maja członkowie Parafialnej Akcji katolickiej pod przewodnictwem ks. Proboszcza Tadeusza Kocóra modlili się na majówce. Najpierw zatrzymaliśmy się w Sieteszy przy studzience i kapliczce św. Antoniego, gdzie nabraliśmy wody, którą używają wszyscy, którzy mają problemy ze wzrokiem … Później udaliśmy się do Lipnika, gdzie w Domu Formacyjno – Szkoleniowym św. Jana Pawła II- „Wzrastanie” gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. Mogliśmy ucałować relikwie krwi św. Jana Pawła II i prosić Go o pomoc w sprawach, które Mu powierzyliśmy. Następnie udaliśmy się do kapliczki, gdzie razem z mieszkańcami Lipnika modliliśmy się i śpiewaliśmy ku czci Maryi.   Stamtąd , pełni radości, udaliśmy się do wiejskiej świetlicy, gdzie odbyło się nasze spotkanie, w którym uczestniczyły również mieszkanki Lipnika. Potem pełni wrażeń wróciliśmy do Łańcuta.

6 maja 2015|