Bierzmowanie

7 kwietnia w naszej parafii przeżywaliśmy Uroczystość Sakramentu Bierzmowania. Młodzież z parafii św. Stanisława Biskupa i parafii Św. Michała Archanioła przyjęła sakrament z rąk ks. Biskupa Adama Szala. W sumie 102 osoby otrzymały Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Wyrazem wdzięczności były słowa wypowiedziane przez Bierzmowanych: „Nasze serca przepełnia radość Boża. Zostaliśmy naznaczeni znamieniem Ducha Świętego i staliśmy się dojrzałymi chrześcijanami.

Odtąd mężnie i z odwagą bronić chcemy wiary, która została w nas wlana podczas chrztu świętego. Najpierw pragniemy podziękować Bogu w Trójjedynemu za dary Ducha Świętego, za sakrament bierzmowania, który dziś otrzymaliśmy. Nasze słowa są zbyt nieudolne, aby mogły wypowiedzieć to, co czuje serce. Dlatego razem z Maryja wołamy, „wielbij dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił ten, który możny jest a Jego imię jest święte”.
    Przygotowanie do bierzmowania to duży trud wielu osób. Bierzmowani nie zapomnieli podziękowac Ks. Proboszczowi, Ks. Markowi Blecharczykowi oraz Siostrze Angeli-  katechetce.  „Dziękujemy Wam, za czas, który nam ofiarowaliście, za każde życzliwe słowo i szczery uśmiech. Niech Chrystus Najwyższy i Jedyny Kapłan prowadzi Was po ścieżkach ziemskiej wędrówki”.

Młodzi nie zapomnieli także o swoich najbliższych – „Kochana Mamo, kochany Tato. Wy najlepiej wiecie, ile niepokojów przeżyliście, ile musieliście poświęcić, aby wasze dzieci mogły otrzymać sakrament Ducha Świętego.Dziękujemy, że zanieśliście nas do sakramentu chrztu oraz zaprowadziliście do stołu eucharystycznego. Dziękujemy również wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości, za modlitwę w naszej intencji. Prosimy nie ustawajcie zanosić za nas modlitw do Boga , abyśmy wytrwali w dobrych postanowieniach i byli wiary godnymi świadkami”.

Wszystkim Bierzmowanym życzymy wytrwałości na drogach wiary i doświadczenia mocy Ducha Świętego. [s.Angela]

7 kwietnia 2015|