Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Brzozowie

W dniach od 27 do 29 marca kilkanaście młodych osób z naszej parafii wraz z s. Angelą i ks. Maciejem Kandeferem udało się do Brzozowa, aby tam wspólnie z młodzieżą przybyłą z różnych stron Podkarpacia umocnić swoją wiarę. Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej (SMAP) to trzydniowa celebracja Niedzieli Palmowej, która odbywa się już od 22 lat. Tym razem hasłem spotkania były słowa: „Błogosławieni czystego serca”. Nasza grupa została zakwaterowana na terenie parafii Blizne i w tamtejszym kościele parafialnym przeżywała nabożeństwo wieczorne pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Józefa Michalika.

Wymownym znakiem tego nabożeństwa stał się złoty cielec, zniszczony przez Mojżesza, rozgniewanego na niewierny lud zdążający do Ziemi Obiecanej. „Może być piękniej, jeśli ja będę piękny. Może być dobrze, jeśli ja będę dobry. Może być radośniej, jeśli ja potrafię przełamać ból i nie obciążać nim innego człowieka” – mówił do nas ks. arcybiskup. „To nie tylko Żydzi sobie stworzyli bożka, ale my też niejednokrotnie to robimy. Tworzymy sobie kogoś, kto nam Pana Boga zasłania i to jest niebezpieczne”. – zwracał uwagę metropolita. Podkreślał, że Pan Bóg przebacza człowiekowi niewierności i winy. Trzeba je jednak rozeznawać, wyznawać i z nich się poprawić. Wskazał, że stawać się podobnymi do Boga to jest ogromne zadanie: – Nie egoizm, a czynienie dobra. Miłość jest wierna, uczciwa, nie może być egoistyczna. Bo Bóg jest miłością. – Kto dla ciebie jest bożkiem? Kto ci Boga zasłania? – pytał kaznodzieja. W sobotnie przedpołudnie po Mszy Świętej uczestniczyliśmy w spotkaniu w grupach, a popołudniu udaliśmy się do Brzozowa, gdzie w programie przewidziano m.in. koncerty zespołu New Life’m i Michała Szuby – finalisty siódmej edycji programu „Mam Talent”, sztukę teatralną o Marcie Robin – francuskiej mistyczce naznaczonej stygmatami, czy zwiedzanie Regionalnego Muzeum Ziemi Brzozowskiej. Na rynku funkcjonował punkt informacyjny ŚDM, przy którym można było uzyskać informacje na temat spotkania młodych z całego świata. Nie zabrakło też miejsca na adorację w ciszy oraz rozmowy o życiowych wyborach. Wieczorem natomiast odbyło się modlitewne czuwanie przy krzyżu, które dla naszej grupy miało miejsce w bazylice w Starej Wsi. Przewodniczył jej ks. biskup Adam Szal. W czasie homilii mówił do nas ważne słowa: „Serce to szczególne miejsce, które jest siedliskiem naszych uczuć i emocji. Chrystus każe nam popatrzeć na to serce przez pryzmat Ewangelii”. Jak podkreślał Ksiądz Biskup: – Pan Bóg chce, aby nasze serce było czyste”. – I podpowiadał za Ewangelią: – “Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”. – Być czystym to iść tą drogą, którą On nam wytyczył i która jest dostępna dla każdego człowieka. To droga pokory, cichości i szczerości. Punktem kulminacyjnym Spotkania Młodych była niedzielna procesja z palmami i Msza św. na brzozowskim Rynku pod przewodnictwem metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika. Homilię wygłosił biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek. Stwierdził on, że w świecie czystość serca nie cieszy się popularnością. „W świecie, który wartość absolutną nadaje rzeczom względnym i usprawiedliwia każdy środek do ich zdobycia, czystość serca nie cieszy się nigdy popularnością. Jeśli jednak będę o nią się troszczył, doświadczę ogromnej Bożej radości. Jeśli jednak bym zrezygnował ze zdobycia tej czystości, to narażam się na utratę tego wszystkiego, co Pan Bóg dla mnie przygotowuje” – przestrzegał kaznodzieja. Po zakończonej Mszy Świętej udaliśmy się jeszcze do rodzin, które przez trzy dni gościły nas w Bliznem i późnym popołudniem szczęśliwi wróciliśmy do naszego miasta. [xmk]

2 kwietnia 2015|