Pierwsze posiedzenie Rady Duszpasterskiej

20 lutego odbyło się pierwsze robocze posiedzenie nowo powołanej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Po modlitwie wszyscy wysłuchali konferencji księdza proboszcza ukazującej miejsce Rady Duszpasterskiej we wspólnocie lokalnego Kościoła, jej zadania i kompetencje. W kolejnej części spotkania ks. proboszcz przedstawił planowane na najbliższy czas wydarzenia duszpasterskie oraz inwestycje materialne. Dokonano wyboru sekretarza Rady, którym została p. Małgorzata Woda. Wszyscy członkowie Rady mieli możliwość przedstawienia swoich postulatów, spostrzeżeń. Cieszymy się, że Rada Duszpasterska powołana w naszej parafii skupia ludzi wierzących, obdarzonych licznymi darami i charyzmatami, silnie zjednoczonych z Bogiem, żyjących postawą służby. Ludzi – którzy jako radni – jak sama nazwa wskazuje, mają głos doradczy. Tego głosu nie można ignorować ani bagatelizować, ponieważ – na mocy chrztu świętego – każdy wierny jest zaproszony do budowania Królestwa Bożego tam, gdzie żyje. Oni w szczególny sposób będą uczestniczyć w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagać w ożywieniu ducha prawdziwej wspólnoty. [xmk]

27 lutego 2015|